Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mikotoksyny w żywności pochodzenia zwierzęcego

Autor:
Joanna Pławińska-Czarnak, Joanna Zarzyńska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
128
Strona końcowa:
133
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
mikotoksyny, ochratoksyna, aflatoksyna, żywność pochodzenia zwierzęcego
Czytaj

Mikotoksyny są wtórnymi metabolitami różnych gatunków pleśni, produkowanymi na wielu roślinach uprawnych w specyficznych warunkach środowiskowych. Do gatunków grzybów produkujących najbardziej szkodliwe mikotoksyny zalicza się Aspergillus spp., Penicillium spp. i Fusarium spp. Mikotoksyny, które mają szczególny wpływ na zdrowie ludzi, to aflatoksyny (AF), ochratoksyny (zwłaszcza A; OA), trichoteceny (np. deoxynivalenol - DON), fumonizyny (FB) oraz zearalenon (ZEN). Mogą one powodować nowotwory (AF, OA, FB), wykazywać działanie nefrotoksyczne (OA, FB); wywoływać neurotoksykozy (FB); choroby płuc(FB); czy hepatotoksykozy (FB). Badania naukowe wykazały również szkodliwy wpływ zanieczyszczenia mikotoksynami na obniżenie sprawności układu immunologicznego, (DON, AF, OA). Kiedy zwierzęta hodowlane karmione są paszą zanieczyszczoną mikotoksynami, niektóre z nich mogą być metabolizowane i przechodzić do mleka, mięsa i jaj. Stężenia najgroźniejszych dla człowieka toksyn, jak aflatoksyny (AF M1 i AF B1) i ochratoksyna A(OA), wykrywane w żywności pochodzenia zwierzęcego są znacznie niższe niż rejestrowane w produktach roślinnych. Mimo to wprowadzono specjalne systemy monitorujące poziom zanieczyszczeń mikotoksynami produktów pochodzenia zwierzęcego i regulujące to odpowiednie przepisy Unii Europejskiej i polskie. Istotne jest też poszukiwanie nowych metod pozwalających na obniżenie zawartości tych toksyn w żywności.