Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie edukacji w procesie leczenia choroby przewlekłej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietetycznego alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży

Autor:
Maciej Kaczmarski, Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska, Urszula Chrzanowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
15
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
edukacja, choroba przewlekła, nadwrażliwość pokarmowa, dieta, dzieci, rodzice
Czytaj

Edukacja zdrowotna osób przewlekle chorych jest uważana za element kompleksowego postępowania terapeutycznego, wpływający w znaczący sposób na skuteczność wdrożonego leczenia. Głównym celem edukacji rodziców i opiekunów dzieci przewlekle chorych jest pomoc w lepszym rozumieniu istoty choroby i zasad jej leczenia. Wśród chorób przewlekłych, dotykających aktualnie populację ludzką, narastającym problemem epidemiologicznym, klinicznym i leczniczym stały się choroby alergiczne. Za pierwszą w tej grupy schorzeń, bo występującą już w najmłodszym wieku, uważana jest alergia pokarmowa. Za najczęstszą przyczynę alergii pokarmowej w grupie niemowląt i małych dzieci uważa się nadwrażliwość na białka mleka krowiego. Poza tym białkiem, przyczyną nadwrażliwości pokarmowej u dzieci w różnym okresie wieku rozwojowego może być szereg innych powszechnie spożywanych pokarmów. Postępowaniem przyczynowym w leczeniu alergii pokarmowej jest zastosowanie diety eliminacyjnej, czyli czasowa eliminacja szkodliwego pokarmu z diety chorego dziecka, z jednoczesnym wprowadzeniem zastępczych składników żywieniowych o równoważnych wartościach odżywczych. W niniejszym artykule autorzy zwracają szczególną uwagę na rolę informacji przekazywanej przez lekarza rodzicom lub opiekunom dzieci z alergią pokarmową, a także samym pacjentom. Dyskutuje się bezpieczeństwo stosowania diety eliminacyjnej w kontekście jej zasadności, prawidłowego zbilansowania, skuteczności terapeutycznej i czasu jej przestrzegania, a także zagrożenia wynikające z braku wiedzy rodziców chorego dziecka i jego otoczenia na temat zasad leczenia dietetycznego. Przedstawiono także działania edukacyjne, realizowane w różnych światowych ośrodkach zajmujących się alergią pokarmową, których formy zasługują na upowszechnienie w Polsce.