Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Objawy ze strony przewodu pokarmowego u dzieci z alergią wieloważną

Autor:
Beata Cudowska, Maciej Kaczmarski, Małgorzata Sawicka-Żukowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
1
Strona początkowa:
16
Strona końcowa:
20
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przewód pokarmowy, alergia wieloważna, alergia krzyżowa
Czytaj

Wprowadzenie: Zjawisko polialergii jest zazwyczaj wynikiem osobniczego podłoża atopowego i dotyczy starszych dzieci ze współistniejącą alergią pokarmową i wziewną oraz wielonarządową manifestacją tego uczulenia. Szczególną formą alergii wieloważnej jest alergia krzyżowa, która klinicznie manifestuje się również objawami ze strony przewodu pokarmowego; brak jest zadowalających opracowań dotyczących tego problemu. Cel pracy: Ocena częstości występowania objawów ze strony przewodu pokarmowego u dzieci z alergią wieloważną. Materiał i metody: Badaniami objęto 27 dzieci w wieku 1-16 lat z rozpoznaną na podstawie badań dodatkowych alergią wieloważną (testy skórne, przeciwciała swoiste IgE, prowokacja pokarmowa). Grupę kontrolną stanowiło 32 chorych z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego z negatywnymi wynikami badań alergologicznych. Wyniki: U wszystkich chorych potwierdzono alergię wieloważną typu natychmiastowego; u 30% badanych również typu późnego. Objawy z przewodu pokarmowego występowały u 67% dzieci; najczęściej bóle brzucha (78%), refluks żołądkowo-przełykowy (56%). W grupie dzieci z alergią krzyżową u 76% stwierdzono zespół uczulenia brzoza-jabłko; za występowanie objawów były też odpowiedzialne alergeny orzecha, brzoskwini, pszenicy. Związek czasowy pomiędzy występowaniem objawów a spożyciem szkodliwych alergenów potwierdzono u 17% chorych z objawami ze strony przewodu pokarmowego. Wnioski: Występowanie objawów z przewodu pokarmowego u dzieci z alergią wieloważną jest częste, jednak nie wszystkie dolegliwości są związane bezpośrednio z działaniem alergenów pokarmowych. Uzyskane wyniki badań wskazują na potrzebę przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki alergologicznej u dzieci z alergią wieloważną i objawami ze strony przewodu pokarmowego.