Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie ultrasonograficzne tarczycy w diagnostyce różnicowej nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i autoimmunologicznego zapalenia tarczycy

Autor:
Marek Niedziela, Małgorzata Warzywoda, Eugeniusz Korman
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
150
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
tarczyca, nadczynność tarczycy, choroba Gravesa, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, badanie ultrasonograficzne tarczycy, hipoechogeniczność
Czytaj

Wspólną cechą choroby Gravesa (GD) i zapalenia tarczycy typu Hashimoto (HT) jest autoimmunologiczna patogeneza z obecnością odpowiedzi typu komórkowego i humoralnego w stosunku do gruczołu tarczowego. Konsekwencją tego jest dysfunkcja gruczołu, która może charakteryzować się nadmierną aktywnością (w GD) lub niedostateczną czynnością (w HT), chociaż na początku HT może być obserwowana faza nadczynna jako efekt gwałtownego niszczenia tyreocytów. Nieprawidłowy obraz USG gruczołu w obu chorobach cechuje rozlane obniżenie echogeniczności. Hipoechogeniczność jest wynikiem wzrostu przepływu wewnątrztarczycowego, zmian czynnościowych w pęcherzykach tarczycy ze wzrostem komórkowości i obniżeniem zawartości koloidu oraz infiltracji limfocytarnej. Dwa pierwsze elementy mogą być odwracalne w trakcie leczenia i wydają się charakterystyczne dla GD, podczas gdy infiltracja limfocytarna w większości reprezentuje HT. Przedstawiamy przypadek 17-letniej dziewczynki z typowymi objawami nadczynności, jak: wole II stopnia, tachykardia, kołatanie serca, nerwowość oraz nadmierne pocenie się i drżenie rąk. Wyniki badań laboratoryjnych były następujące: fT3 - 6,59 pg/ml >, fT4 - 1,99 ng/dl >, TSH - 0,02 ulU/mlfl; przeciwciała przeciwtarczycowe: Tg-Ab - 840 ILJ/ml >, TPO-Ab - 190 ILJ/ml >(po 4 miesiącach przeciwciała wynosiły odpowiednio 2200 i 70). W badaniu ultrasonograficznym stwierdzano uogólnioną hipoechogeniczność powiększonego gruczołu i zwiększony przepływ naczyniowy (power Doppler). Scyntygrafia tarczycy wykazała uogólniony wzmożony wychwyt 99mTc. Dziewczynka otrzymała p-bloker (propranolol), a następnie włączono tyreostatyk (tiamazol). Przebieg choroby był labilny. Ze względów diagnostycznych wykonano biopsję cienkoigłową tarczycy, w której uzyskano pojedyncze grupy prawidłowych tyreocytów oraz skąpy koloid przy braku cech HT. Analiza power Doppler rejestrowała wzmożony przepływ naczyniowy w gruczole pomimo eutyreozy. Po okresie znacznej niestabilności, chociaż zaprzestano leczenia, od kilku miesięcy utrzymuje się stan eutyreozy, prawidłowy przepływ naczyniowy i prawidłowa echogeniczność. Ten ostatni wynik wspiera rozpoznanie GD. Monitorowanie echogeniczności tarczycy może mieć duże znaczenie prognostyczne i diagnostyczne, jeśli oznaczanie przeciwciał przeciwreceptorowych (TSHR-Ab) nie jest dostępne. Z drugiej strony należy pamiętać, że wynik tych przeciwciał nie musi być dodatni u pacjentów z GD, a może być dodatni u pacjentów z HT.