Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Probiotyczne szczepy Lactobacillus casei i Lactobacillus paracasei w leczeniu alergii pokarmowej u dzieci

Autor:
Bożena Cukrowska, Aldona Ceregra, Elżbieta Klewicka, Katarzyna Śliżewska, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
25
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
probiotyki, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, wyprysk atopowy, alergia na białka mleka krowiego
Czytaj

Wprowadzenie: Probiotyki mają zastosowanie zarówno w prewencji, jak i leczeniu chorób alergicznych. Cel pracy: Ocena działania probiotycznych szczepów Lactobacillus (L.) casei ŁOCK 0900, L. casei ŁOCK 0908 i L. paracasei ŁOCK 0919 u dzieci z alergią pokarmową objawiającą się wypryskiem atopowym (WA) w dwuletniej obserwacji. Materiał i metody: Badaniami przeprowadzonymi w sposób randomizowany, podwójnie zaślepiony, kontrolowany placebo objęto 60 dzieci z alergią na białka mleka krowiego do 2 r.ż. Bakterie podawano doustnie przez 3 miesiące w dawce dziennej 109 komórek. Objawy WA oceniano w skali SCORAD przed podaniem bakterii, po zakończeniu terapii, a następnie po 5 miesiącach i dalszych co najmniej 21 miesiącach. Wyniki: Podawanie probiotyków indukowało znamienną statystycznie poprawę kliniczną (obniżenie indeksu SCORAD o ponad 50%), głównie u dzieci z WA IgE-zależnym. Dwuletnia obserwacja pokazała, że niezależnie od rodzaju wyprysku tylko w grupie przyjmującej probiotyki indeks SCORAD znamiennie obniżył się w porównaniu do 5 miesięcy po podaniu probiotyków. Po 2 latach 81% dzieci w grupie badanej tolerowało białka mleka krowiego, podczas gdy w grupie kontrolnej odsetek ten był niższy (68,5%). Wnioski: Podawanie probiotycznych szczepów L. casei i L. paracasei wpływa na poprawę stanu klinicznegoWA u dzieci i może mieć znaczenie w rozwoju tolerancji na białka mleka krowiego w długookresowej obserwacji.