Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz kliniczny nowych ujawnień celiakii u dzieci diagnozowanych w latach 2003-2009 w Klinice Pediatrii w Zabrzu

Autor:
Alicja Żabka, Krystyna Karczewska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
1
Strona początkowa:
26
Strona końcowa:
31
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
celiakia, obraz kliniczny, celiakia klasyczna, celiakia atypowa
Czytaj

Wprowadzenie: Doniesienia o zmieniającym się obrazie choroby trzewnej spotyka się w literaturze od lat. Nie zmienia to faktu, że nadal u sporej grupy pacjentów napotyka się trudności w rozpoznaniu i dlatego jest ono stawiane późno, po długim okresie nietypowych objawów. Cel pracy: Celem pracy była analiza obrazu klinicznego nowych ujawnień celiakii rozpoznanej według obowiązujących kryteriów w latach 2003-2009 w Klinice Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 36 dzieci (18 dziewcząt i 18 chłopców), u których rozpoznano celiakię według aktualnych kryteriów w trakcie badań diagnostycznych w Klinice Pediatrii w Zabrzu w latach 2003-2009. Badanych podzielono na grupę z celiakią klasyczną i grupę z celiakią atypową. W analizie wzięto pod uwagę wiek ujawnienia celiakii, to jakie były objawy początkowe i jak długo trwały przed postawieniem rozpoznania. Analizowano również wartości parametrów rozwoju somatycznego i nieprawidłowości w badaniach dodatkowych. Wyniki: Wśród 36 dzieci z nowo wykrytą celiakią u 15 (42%) rozpoznano celiakię klasyczną, a u 21 (58%) - celiakię atypową. Średni wiek w chwili rozpoznania w grupie z celiakią klasyczną wynosił 4 lata i 6 miesięcy, 8 dzieci liczyło mniej niż 3 lata. W grupie z celiakią atypową średnia wieku wynosiła 8 lat i 8 miesięcy; tylko 1 dziecko liczyło mniej niż 3 lata. Różnice między grupami były istotne statystycznie. Czas trwania objawów chorobowych przed postawieniem rozpoznania był w grupie z celiakią atypową istotnie dłuższy w porównaniu z grupą z celiakią klasyczną i wynosił średnio 26,5 miesiąca, a dla postaci klasycznej ? 11,5 miesiąca. Różnica ta była istotna statystycznie. U dzieci z celiakią klasyczną istotnie częściej objawem początkowym była biegunka i niedokrwistość. Pozostałe różnice nie wykazywały istotności statystycznej. Wnioski: 1. Wśród nowych ujawnień choroby trzewnej w ostatnich latach zaznacza się przewaga postaci atypowych. 2. Wiek w chwili rozpoznania dzieci z klasyczną postacią celiakii jest istotnie statystycznie niższy w porównaniu z wiekiem dzieci z postacią atypową.