Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Żywienie dojelitowe dzieci w warunkach domowych - doświadczenia kliniczne

Autor:
Anna Borkowska, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Maciej Zagierski, Paweł Zagożdżon, Katarzyna Plata-Nazar, Barbara Kamińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
1
Strona początkowa:
50
Strona końcowa:
53
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
domowe żywienie dojelitowe, dzieci, choroby przewlekłe, powikłania
Czytaj

Wprowadzenie: Niedożywienie jest powikłaniem wielu chorób przewlekłych. Dzieci przewlekle chore ze stwierdzonym ryzykiem niedożywienia powinny zostać objęte leczeniem żywieniowym. Cel pracy: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa żywienia dojelitowego u dzieci, prowadzonego w warunkach domowych. Materiał i metody: Analizą objęto dzieci żywione dojelitowo w warunkach domowych, od listopada 2007 r. do kwietnia 2009 r., pozostające pod opieką Sekcji Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Grupa obejmowała 14 dziewcząt i 11 chłopców, średni czas obserwacji wynosił 204 dni. W momencie kwalifikacji u 92% dzieci stwierdzano niedożywienie (masa ciała <3 pc). Wskazaniami do zastosowania leczenia żywieniowego było: niedożywienie, zaburzenia połykania, niechęć do jedzenia, leczenie choroby podstawowej. U 84% pacjentów stosowano podaż do żołądka, u 16% - do jelita cienkiego. W 40% przypadków stosowano preparaty przemysłowe, natomiast u 60% dzieci dietę przemysłową uzupełniano dietą kuchenną. Podaż żywienia w postaci bolusów zlecono u 64%, metodę ciągłą - u 24%, metodę mieszaną - u 12% pacjentów. Wyniki: W 96% przypadków uzyskano przyrost masy ciała. W 2 przypadkach (8%) przerwano program żywienia dojelitowego, w tym w jednym przypadku z powodu decyzji rodziców, a w drugim - w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, pacjent został przesłany do innego ośrodka zajmującego się leczeniem żywieniowym. Powikłania żywienia dojelitowego były nieliczne, miały charakter przejściowy. Były to: zaleganie diety w żołądku, wzdęcia, niepokój po karmieniu, nudności, zaparcia, ulewanie, bóle brzucha, biegunka. U 4 dzieci doszło do powikłań technicznych w postaci zatkania lub wypadnięcia zgłębnika. Wnioski: Domowe żywienie dojelitowe wydaje się być skuteczną metodą leczenia żywieniowego związaną ze stosunkowo niewielkim ryzykiem wystąpienia powikłań.