Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tolerancja pokarmowa

Autor:
Anna Bobrus-Chociej, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
67
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
tolerancja pokarmowa, alergia pokarmowa, komórki T regulatorowe
Czytaj

Tolerancja pokarmowa polega na braku aktywnej odpowiedzi immunologicznej wobec antygenów dostających się do organizmu wraz ze spożywanym pokarmem. Stanowiąc istotną składową obwodowej tolerancji immunologicznej, warunkuje ona integralność wewnętrzną ustroju, a jednocześnie zapewnia ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Zaburzenie tego mechanizmu prowadzi do rozwoju nadwrażliwości pokarmowej. Okresem szczególnie predysponującym do występowania niepożądanych reakcji na pokarmy jest wiek rozwojowy w związku z fizjologicznym dojrzewaniem i doskonaleniem się struktur narządowych i układowych, szczególnie przewodu pokarmowego oraz układu immunologicznego. W związku z wzrastającą na całym świecie częstością chorób alergicznych, których pierwszą manifestacją często jest właśnie alergia pokarmowa, są poszukiwane możliwości, jakie daje immunomodulacja w przywracaniu tolerancji immunologicznej. Główną rolę w funkcjonowaniu tolerancji pokarmowej odgrywa tkanka limfatyczna związana z błoną śluzową jelit (GALT), a funkcje immunologiczne pełnią komórki prezentujące antygen, komórki epitelialne, neutrofile oraz limfocyty. Obecnie są znane trzy główne mechanizmy warunkujące tolerancję pokarmową: anergia klonalna, delecja klonalna oraz aktywna supresja. Najistotniejszą rolę wydaje się odgrywać zjawisko aktywnej supresji, będące następstwem podaży małych dawek alergenu pokarmowego i związane z indukcją powstawania limfocytów regulatorowych (Tr), produkujących cytokiny o działaniu immunosupresyjnym: IL-10 i TGF-β. Ponieważ indukcja tolerancji pokarmowej nie jest jedynie ograniczona do błony śluzowej przewodu pokarmowego, a może mieć charakter ogólnoustrojowy, są prowadzone badania kliniczne, w których podejmuje się próby indukcji tolerancji pokarmowej w celu leczenia niektórych chorób alergicznych i autoimmunologicznych.