Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kompetencje pielęgniarek a wykorzystanie ich potencjału w diagnostyce i leczeniu zaburzeń odżywiania u dzieci

Autor:
Krystyna Piskorz-Ogórek
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
1
Strona początkowa:
68
Strona końcowa:
71
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zaburzenia odżywiania, choroby przewodu pokarmowego, pielęgniarstwo, opieka pielęgniarska
Czytaj

Skuteczne i wczesne leczenie oraz diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci jest możliwa przy efektywnym wykorzystaniu potencjału pielęgniarskiego. Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy obecny system organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Polsce wykorzystuje potencjał pielęgniarski do diagnozowania i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci? Przeprowadzono analizę dokumentacji, w tym m.in. programów kształcenia pielęgniarek, w zakresie udziału pielęgniarki w procesie diagnozowania i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci. Analizie poddano również zasady finansowania usług i inne wymogi obowiązujące podmioty, które realizują świadczenia medyczne dla dzieci. Programy kształcenia dyplomowego pielęgniarek umożliwiają pielęgniarkom nabycie wiedzy i umiejętności przeprowadzania badania fizykalnego i podmiotowego pacjentów. Dodatkowo wiedza ta uzupełniana i poszerzana jest o problematykę dziecięcą w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinach: pielęgniarstwa pediatrycznego oraz pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Zatem pielęgniarka z wymienionymi kwalifikacjami posiada wiedzę przydatną do wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci i może formułować diagnozy pielęgniarskie, takie jak: niezbilansowane odżywianie mniejsze niż zapotrzebowanie organizmu, opóźniony wzrost i rozwój, niewystarczające nawodnienie, nietolerancje pokarmowe u niemowląt itp. Wczesne diagnozowanie zaburzeń odżywiania u dzieci odbywać się powinno na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pielęgniarka rodzinna nie posiada specjalistycznej wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarka gabinetu szczepień POZ nie dokonuje przesiewowej oceny stanu odżywiania, zatem pielęgniarska wstępna ocena dziecka pod kątem odżywiania odbywa się dopiero w środowisku nauczania i wychowania. Właściwe leczenie dzieci w pediatrycznych ośrodkach specjalistycznych prowadzone jest przy aktywnym udziale pielęgniarek pod warunkiem jednak, że posiadają one odpowiednie kursy podyplomowe. Wnioski: System opieki zdrowotnej w Polsce nie wykorzystuje potencjału pielęgniarskiego do wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci.