Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciężka postać wrodzonego przerostu nadnerczy spowodowanego niedoborem 11-b-hydroksylazy u 3-letniego chłopca

Autor:
Jerzy Starzyk, Anna Bartnik-Mikuta, Hanna Dziatkowiak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
151
Strona końcowa:
156
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niedobór 11-b-hydroksylazy, przedwczesne pokwitanie
Czytaj

Przedstawiono przypadek nieopisywanej dotychczas progresji rozwoju somatycznego i płciowego u 3-let-niego chłopca w przebiegu pełnoobjawowej ciężkiej klasycznej postaci wrodzonego przerostu nadnerczy, który powstał na skutek niedoboru 11-b-hydroksylazy. Autorzy zwracają uwagę na czynniki wpływające na zbyt późne rozpoznanie, będące przyczyną nieodwracalnych zaburzeń rozwoju oraz mogące stanowić zagrożenie dla życia dziecka podczas przełomu nadnerczowego lub nadciśnieniowego.