Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej z enteroklizą (enteroklizy TK) w obrazowaniu jelita cienkiego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Autor:
Ewa Toporowska-Kowalska, Artur Kobielski, Beata Gębora-Kowalska, Joanna Kudzin, Anna Plocek, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
2
Strona początkowa:
86
Strona końcowa:
90
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenie jelit, enterokliza TK, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, metyloceluloza
Czytaj

Wprowadzenie: Enterokliza TK, badanie z podwójnym kontrastem z wykorzystaniem wielorzędowej tomografii komputerowej, jest nową metodą diagnostyczną stosowaną w ocenie jelita cienkiego. Celem pracy jest zaprezentowanie doświadczeń własnych z zastosowania enteroklizy TK u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit (NZJ). Materiał i metody: Badaniem objęto 17 dzieci diagnozowanych w kierunku NZJ: choroba Leśniowskiego-Crohna (chL-C), n=7; wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), n=5; niesklasyfikowane zapalenie jelit (IC), n=5. U wszystkich pacjentów przez sondę dojelitową typu Flocare, która została wprowadzona za więzadło Trietza, podawano mieszaninę wodnego roztworu 0,5% metylocelulozy i środka cieniującego o łącznej objętości 1500-2000 ml. Następnie wykonywano dwufazowe badanie wielorzędowej TK z dożylnym podaniem niejonowego środka kontrastowego i dokonywano komputerowej rekonstrukcji 2D i 3D. Wyniki: Na efekcie przeprowadzonego badania enteroklizy u wszystkich pacjentów z chL-C uwidoczniono zmiany w jelicie cienkim pod postacią nacieków zapalnych w dystalnym odcinku jelita krętego ze zwężeniem jego światła. Ponadto u jednego pacjenta z chL-C stwierdzono obecność przetok, których nie zobrazowano w pasażu przewodu pokarmowego. U pacjentów ze wstępnie rozpoznanym WZJG enterokliza nie wykazała zmian organicznych w jelicie cienkim i tym samym dokonano ostatecznego potwierdzenia rozpoznania. Nie stwierdzono zmian w jelicie cienkim u pacjentów z IC, a u jednego z dzieci z IC za pomocą enteroklizy TK nie potwierdzono zmian opisywanych w pasażu przewodu pokarmowego. Przemijające bóle brzucha, nudności i uczucie pełności wystąpiły podczas wykonywania enteroklizy TK u 7 pacjentów. U pozostałych dzieci tolerancja środków kontrastowych była dobra. Przeciętny czas trwania badania wynosił 38±12 minut. Wnioski: Enterokliza TK umożliwia dokładne obrazowanie jelita cienkiego - a to ma wpływ na optymalizację diagnostyki i leczenia NZJ. Obserwowane podczas enteroklizy przemijające objawy dyspeptyczne nie mają wpływu na wartość techniczną badania.