Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia snu u dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit

Autor:
Agnieszka Szatewicz, Maria Daniel, Krzysztof Marek, Przemysław Szcześniak, Barbara
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
99
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, zaburzenia snu
Czytaj

Wprowadzenie: Liczne badania naukowe wykazują, że sen ma wpływ na przebieg wielu przewlekłych chorób zapalnych. Wydaje się, że zaburzenia snu mogą występować także w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit (inflammatory bowel disease - IBD). Problem ten został jednak opisany dotychczas jedynie w kilku badaniach i poddany analizie tylko u pacjentów dorosłych. Celem pracy jest próba oceny częstości występowania zaburzeń snu u dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit oraz ocena charakteru tych zaburzeń. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 29 pacjentów chorych na IBD w wieku od 10 do 18 lat. Wszyscy pacjenci byli w okresie remisji choroby. Grupa kontrolna składała się z 50 zdrowych dzieci w wieku od 10 do 18 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), który pozwala na ocenę 7 parametrów snu: subiektywną jakość snu, czas zasypiania, długość snu, efektywność snu, zachowanie ciągłości snu, zażywanie środków nasennych oraz zmęczenie w ciągu dnia. PSQI umożliwia zaklasyfikowanie snu, jako zdrowego lub zaburzonego (≥5 punktów). Wyniki: W grupie badanej średni wynik według kwestionariusza PSQI wyniósł 5,03±2,1, w grupie kontrolnej 3,9±1,56 (p=0,008). Zaburzony sen dotyczył 65,5% pacjentów z IBD w porównaniu do 36% dzieci zdrowych (p=0,011). Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w zakresie latencji, efektywności i długości czasu snu. Istotne statystycznie różnice dotyczyły natomiast zachowania ciągłości snu. Częstotliwość przebudzeń w nocy była znamiennie wyższa w grupie badanej. W obydwu grupach zaobserwowano problemy z nadmierną sennością w ciągu dnia. Większość dzieci subiektywnie oceniła swój sen, jako bardzo dobry lub całkiem dobry. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że zaburzenia snu są częstym problemem u dzieci z IBD. Przeprowadzone badanie nie pozwala jednak na pełne wyjaśnienie charakteru tych zaburzeń. Wydaje się zatem uzasadnione prowadzenie dalszych badań na większej grupie pacjentów.