Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza przebiegu klinicznego zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi u dzieci

Autor:
Arkadiusz Andrzejewski, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Elżbieta Kwilman
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
2
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
104
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Borrelia burgdorferi, objawy, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Borelioza jest schorzeniem wielonarządowym i często przewlekłym, spowodowanym przez krętka Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) przenoszonego przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Najbardziej charakterystycznym objawem choroby są zmiany skórne o typie erythema migrans. Najcięższy przebieg wiąże się z zajęciem układu nerwowego, krwionośnego oraz narządów ruchu. Celem pracy była analiza przebiegu klinicznego zakażenia krętkiem B. burgdorferi u dzieci. Materiał i metody: Analiza dotyczy 28 dzieci w wieku od 3 do 17 lat, u których na podstawie obrazu klinicznego oraz swoistych badań serologicznych rozpoznano boreliozę. Wyniki: Zachorowania na boreliozę obserwowano przez cały rok, jednak większość przypadków miała miejsce w miesiącach letnich i jesiennych. Kontakt z kleszczem potwierdzono u 50% dzieci. Zmiany skórne obserwowano w 10 przypadkach (35,8%). W obrazie klinicznym choroby występowały (25%) różnego rodzaju niespecyficzne objawy ogólne (bóle głowy, stany podgorączkowe, bóle kostno-mięśniowe) oraz objawy ze strony obwodowego i centralnego układu nerwowego (21,4%), wśród których obserwowano porażenia nerwów czaszkowych i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zapalenie stawów odnotowano tylko u 5 dzieci. Wnioski: 1. Zakażenie krętkiem B. burgdorferi u dzieci charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem obrazu klinicznego. 2. Brak charakterystycznych zmian skórnych oraz brak kontaktu z kleszczem w wywiadzie, nie wykluczają zakażenia krętkiem B. burgdorferi u dzieci. 3. W przebiegu klinicznym boreliozy u dzieci najczęściej obserwuje się zmiany skórne oraz niespecyficzne objawy ogólne. Objawy neuroboreliozy występują głównie pod postacią porażenia nerwu twarzowego. 4. Wczesne rozpoznanie choroby i prawidłowo prowadzone ukierunkowane leczenie prowadzą do szybkiej poprawy klinicznej i całkowitego ustąpienia objawów.