Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiana profilu chorób infekcyjnych w Polsce w ostatnim 20-leciu

Autor:
Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Małgorzata Wiśniewska-Ligier, Aleksandra Jóźwiak-Markiewicz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
108
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
choroby zakaźne, epidemiologia, Polska
Czytaj

Pomimo postępu cywilizacyjnego prowadzącego do poprawy warunków życia oraz postępu medycyny, choroby zakaźne nie przestały istnieć. Dostrzeżono narastający problem związany z chorobami szerzącymi się drogą naruszenia ciągłości tkanek i drogą krwi (zakażenie HCV, HBV, HIV), przenoszonego przez kleszcze zapalenia mózgu i opon, wirusowych zapaleń przewodu pokarmowego, legionellozy, chorób prionowych, zakażeń szpitalnych, zakażeń bakteriami lekoopornymi, nowych postaci grypy (ptasia, świńska), zespołu ostrej, ciężkiej niewydolności oddechowej (severe acute respiratory syndrome - SARS). W dobie zagrożenia bioterroryzmem, zwrócono uwagę na zakażenia drobnoustrojami, które dawno zostały opanowane, jak wąglik czy wirus ospy prawdziwej. Korzystnie oceniono sytuację epidemiologiczną chorób objętych obowiązkowym szczepieniem, takich jak: błonica, tężec, polio, odra. W przypadku krztuśca, mimo programu szczepień, od początku lat 90. ubiegłego wieku liczba zachorowań wzrasta. W ciągu ostatnich 4 lat zaobserwowano również wzrost zapadalności na biegunki u dzieci do 2 r.ż. Zmieniła się jednak etiologia biegunek, wśród których dominują zakażenia wirusowe (głównie ROTA). Biegunki bakteryjne występują rzadziej i wskaźnik zapadalności nie różni się od średniej dla krajów UE.