Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Morfologiczne podstawy chrapania u dzieci

Autor:
Rafał Zieliński, Anna Zakrzewska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
111
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
chrapanie, anatomia, dzieci
Czytaj

Chrapanie można zdefiniować jako patologiczne dźwięki, tworzone w górnych drogach oddechowych w trakcie snu. Jest ono uznawane za objaw prodromalny tzw. obturacyjnego zespołu bezdechów sennych, a także za jego główny i najbardziej zauważalny składnik. Chrapanie, promowane przez określoną budowę i czynność struktur tworzących górne drogi oddechowe, jest dźwiękiem wytwarzanym podczas ich nadmiernej ruchomości i zapadania się. Nieprawidłowości morfologiczne górnych dróg oddechowych oraz budowy szkieletu kostnego pierwszych etapów dróg oddechowych są głównym czynnikiem powodującym chrapanie oraz jego powikłania. W niektórych przypadkach zaburzenia oddychania w czasie snu są pochodzenia ośrodkowego. Czasami dochodzi do współistnienia zaburzeń oddychania podczas snu pochodzenia nerwowego oraz zaburzeń oporowych, co wskazuje na mieszane pochodzenie bezdechów. U dzieci przyczyną chrapania są najczęściej zaburzenia obturacyjne powodowane przerostem pierścienia chłonnego gardła. Autorzy zwracają uwagę także na inne patologie budowy anatomicznej będące przyczyną chrapania i jego powikłań w populacji pediatrycznej. Znajomość budowy tych struktur stanowi bowiem klucz właściwej diagnostyki i leczenia chrapania oraz jego powikłań u dzieci.