Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lejkowata klatka piersiowa u dzieci

Autor:
Adam J. Białas, Janusz Jabłoński
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
2
Strona początkowa:
112
Strona końcowa:
116
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
deformacja ściany klatki piersiowej, lejkowata klatka piersiowa, metoda Nussa, torakochirurgia
Czytaj

Niniejsza praca jest poświęcona klinicznej problematyce lejkowatej klatki piersiowej u dzieci. Wada ta jest jedną z najczęstszych wrodzonych deformacji przedniej ściany klatki piersiowej. Etiologii jej upatruje się w zaburzeniu osteo- i chondrogenezy. Wada ta może być powodem zaburzeń funkcji układu oddechowego i krążenia. Lejkowata klatka piersiowa negatywnie wpływa na estetykę wyglądu zewnętrznego. Wywiera także wyraźny wpływ na rozwój psychiczny dziecka i jego relacje społeczne. W pracy omówiono radiologiczne sposoby oceny ciężkości wady oraz sposoby postępowania terapeutycznego. Przedstawiono nowoczesny sposób korekcji wady - metodę Nussa, technikę operacji, omówiono ewentualne powikłania oraz postępowanie pooperacyjne.