Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Infliksymab w terapii nieswoistych zapaleń jelit

Autor:
Ewa Toporowska-Kowalska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
2
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
121
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, terapia biologiczna, infliksymab
Czytaj

Terapia biologiczna opiera się na wykorzystaniu rekombinowanych ludzkich białek, przeciwciał monoklonalnych i białek fuzyjnych posiadających działanie immunoregulacyjne. Szczególna pozycja terapii biologicznej wśród dotychczas dostępnych opcji leczenia nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) wiąże się z możliwością uzyskanie całkowitego wygojenia się błony śluzowej, a w konsekwencji pozwala mieć nadzieję na trwałą remisję choroby i zmianę jej historii naturalnej. Najdłużej i najszerzej stosowanym w NZJ czynnikiem biologicznym jest infliksymab (REMICADE; monoklonalne chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało przeciw TNF-α), zarejestrowany do stosowania u dorosłych z chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelit oraz dla dzieci (od 7. r.ż.) z chorobą Crohna, nie odpowiadających na terapię konwencjonalną. W Polsce lek jest dostępny od 1998 r., a w leczeniu pacjentów pediatrycznych od listopada 2007 r. Wyniki badań klinicznych wykazały, że zastosowanie infliksymabu zwiększa szansę uzyskania remisji klinicznej i wygojenia się błony śluzowej, obniżając ryzyko powikłań wymagających leczenia operacyjnego. Jednocześnie pozwala na obniżenie zużycie GKS (glikokortykosteroidów) u chorych z NZJ, co ma szczególne znaczenie u dzieci. Stosowanie terapii biologicznej wymaga starannego monitorowania pacjentów kwalifikowanych do terapii i pozostających w leczeniu przewlekłym w aspekcie zakażeń ostrych, przewlekłych, latentnych i oportunistycznych. U dzieci otrzymujących terapię biologiczną konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń i zasad dotyczących immunizacji czynnej z indywidualizacją kalendarza szczepień. Uwzględniać trzeba także ryzyko schorzeń limfoproliferacyjnych, w tym T-komórkowego chłoniaka wątroby i śledziony (HSTCL). Ustalenie optymalnego momentu rozpoczynania i czasu stosowania terapii biologicznej oraz jej kojarzenia z innymi grupami leków immunomodulujących wymaga dalszych badań.