Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wybranych subpopulacji limfocytów B i T u dzieci we wczesnym okresie cukrzycy insulinozależnej

Autor:
Halina Kowalska, Katarzyna Kądziela, Maria Wąsik, Małgorzata Kowalska, Jolanta Rybczyńska, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
10
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca insulinozależna, limfocyty B CD5+, limfocyty T CD4+/DR+, CD8+/DR+
Czytaj

U 39 dzieci z cukrzycą typu 1 przeprowadzono badania i dokonano oceny subpopulacji limfocytów B CD19+, CD5+/CD20+ oraz Iimfocytów T CD3+, CD4+, CD8+, CD4+/DR+, CD8+/DR+. Stwierdzono znaczny, istotny statystycznie (p<0,0001) wzrost subpopulacji limfocytów CD5+/CD20+ u 77% dzieci ze świeżo wykrytą cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną dzieci zdrowych. Liczba limfocytów CD19+ nie różniła się istotnie w obu grupach. W grupie pacjentów z wysokimi wartościami odsetkowymi subpopulacji CD5+/CD20+ stwierdzono istotnie wyższy odsetek pobudzonych limfocytów T CD4+/DR+ i CD8+/DR+, zaś całkowita liczba limfocytów CD3+, CD4+ i CD8+ nie różniła się w obu grupach.