Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Barbara Głowińska-Olszewska, Włodzimierz Łuczyński, Jolanta Jabłońska, Agnieszka Otocka, Bożena Florys, Artur Bossowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
141
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
ADMA, cukrzyca typu 1, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA), naturalnie występujący produkt asymetrycznej metylacji białek, jest endogennym inhibitorem endotelialnej syntazy tlenku azotu. ADMA jest uznawana za niezależny marker dysfunkcji śródbłonka i miażdżycy u ludzi. Dane dotyczące ADMA w cukrzycy typu 1 (DM1) nie są jednoznaczne. Celem pracy była ocena stężenia ADMA u dzieci i młodzieży z DM1, bez klinicznie jawnych powikłań naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (nadciśnienie tętnicze krwi, otyłość, hiperlipidemia). Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 72 dzieci chorujących na DM1 w wieku śr. 15±3 roku (8-20 lat), w tym 33 chłopców i 39 dziewcząt, z czasem trwania choroby śr. 6,6±3,5 lat (1-14 lat), ze średnim poziomem HbA1c 8,2±2,3% (5,6-15%). Grupę kontrolną stanowiło 41 (19 chłopców i 22 dziewczynki) zdrowych nastolatków dobranych pod względem wieku (śr. 14,8±2,6 roku, od 8 do 18 lat) i płci, z wywiadem rodzinnym nieobciążonym chorobami układu krążenia. Stężenie ADMA oznaczono metodą immunoenzymatyczną ELISA (DLD Diagnostica, Hamburg, Niemcy). Wyniki: Stężenie ADMA było podobne w grupie dzieci z cukrzycą i grupie kontrolnej – 0,69±0,33 vs. 0,7±0,27 μmol/L, ns. Nie wykazano różnic w stężeniu ADMA u dzieci z cukrzycą przy obecności dodatkowych czynników ryzyka. W grupie 13 dzieci z nadciśnieniem stężenie ADMA było najwyższe 0,79±0,25 μmol/L. Różnica nie była jednak istotna statystycznie ani w porównaniu do dzieci z cukrzycą bez nadciśnienia, ani w porównaniu do grupy kontrolnej dzieci zdrowych. Wnioski: Dzieci z DM1 bez klinicznie jawnych objawów powikłań naczyniowych mają stężenie ADMA porównywalne z dziećmi zdrowymi. Związek ADMA z nadciśnieniem tętniczym u tych dzieci wymaga dalszego wyjaśnienia.