Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania niskiej urodzeniowej masy ciała w populacji studiującej młodzieży

Autor:
Anna Kęska, Joanna Tkaczyk, Anna Czajkowska, Andrzej Wiśniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
169
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
urodzeniowa masa ciała, tkanka tłuszczowa, młodzi dorośli
Czytaj

Wprowadzenie: Urodzeniowe wymiary ciała świadczą o dojrzałości noworodka i mogą służyć do przesiewowego wskazywania dzieci potencjalnie zagrożonych zaburzeniami wzrastania i zaburzeniami metabolicznymi w dorosłości. Niska urodzeniowa masa ciała (LBW) predysponuje do gromadzenia w życiu dorosłym nadmiaru tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w jamie brzusznej. Ponadto LBW uznano za jedno z kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznej otyłości u osób nieotyłych. Cel pracy: Ocena odsetka osób z LBW w populacji młodzieży akademickiej z roczników 1985-1991. Materiał i metody: 146 osób (52% kobiet i 48% mężczyzn) w średnim wieku metrykalnym 20,6±1,2 lat, studentów warszawskich szkół wyższych. Dane o urodzeniowych wymiarach ciała i czasie trwania ciąży (GA, tygodnie) pozyskano retrospektywnie z dokumentacji medycznej. Za LBW uznawano urodzeniową masę ciała ≤2999 g (grupa LBW). Zmierzono wysokość i masę ciała, obwód talii i bioder, obliczono wskaźnik talia-biodra (WHR), wykonano pomiar składu ciała metodą bioimpedancji. Wysokość i masę ciała badanych odniesiono do norm dla 18-letnich kobiet i mężczyzn z populacji warszawskiej. Wyniki: Obniżenie urodzeniowej masy ciała stwierdzono u 18% badanych – grupa LBW: 65% kobiet i 35% mężczyzn. Wykazano, że osoby z LBW charakteryzuje znamiennie niższa wysokość (-0,22±1,14 vs. 0,38±1,02 SDS) i masa ciała (-0,11±1,15 vs. 0,70±1,15 SDS) w wieku dorosłym w porównaniu do urodzonych z prawidłowymi parametrami (NBW). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zawartości tkanki tłuszczowej w składzie ciała między badanymi grupami. U mężczyzn z grupy LBW odnotowano znamiennie niższe (p=0,0009) wartości wskaźnika WHR niż u mężczyzn z grupy NBW. Wnioski: 1. Częściej z niedoborem masy ciała względem wieku ciążowego rodzą się dziewczęta, co – zważywszy na znaczenie przypisywane temu parametrowi – pozwala przypuszczać, że mogą być one w przyszłości bardziej narażone na rozwój otyłości typu MONW (metabolically obese normal-weight). 2. Istnieje związek między urodzeniowymi parametrami ciała a wysokością i masą ciała w wieku dorosłym. 3. U młodych mężczyzn typ rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie wiąże się z urodzeniową masą ciała.