Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadsiodłowe torbiele pajęczynówki jako przyczyna przedwczesnego pokwitania

Autor:
Jerzy Starzyk, Stanisław Kwiatkowski, Bożena Starzyk, Anna Bartnik-Mikuta, Marek Harasiewicz, Hanna Dziatkowiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
15
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
nadsiodłowa torbiel pajęczynówki, przedwczesne pokwitanie
Czytaj

Przedstawiono obraz kliniczny, diagnostykę i leczenie nadsiodłowych torbieli pajęczynówki będąych rzadką przyczyną izoseksualnego, przedwczesnego pokwitania u dzieci. Wskazano na podstawowe znaczenie badania fizykalnego z rutynową oceną wzrastania i rozwoju płciowego oraz stanu neurologicznego dziecka dla wczesnego rozpoznawania nadsiodłowych torbieli pajęczynówki, a także innych ośrodkowych przyczyn przedwczesnego pokwitania. Podkreślono znaczenie wczesnego rozpoznania dla uniknięcia nieodwracalnych zmian somatycznych i psychicznych dziecka.