Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dziecko otyłe w oczach ojca

Autor:
Joanna Radoszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
196
Strona końcowa:
200
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
psychiczna reprezentacja dziecka u ojca, otyłe dziewczynki i chłopcy
Czytaj

Wprowadzenie: Reprezentacja psychiczna dziecka u ojca jest rozumiana jako sposób doświadczania, przeżywania jego osoby. Właściwości reprezentacji wpływają na charakter relacji z dzieckiem. Wskazuje się na istnienie specyficznych właściwości relacji ojciec–dziecko otyłe. Cel pracy: Ustalenie właściwości reprezentacji dziecka u ojca otyłego nastolatka. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 30 ojców. Zbadano 15 ojców dzieci otyłych (8 dziewcząt i 7 chłopców) oraz 15 ojców dzieci o prawidłowej masie ciała (8 dziewcząt i 7 chłopców). U badanych ojców średnia wieku u dzieci otyłych wynosiła 8,23 a u dzieci o prawidłowej masie ciała 8,47. Osoby badano ustrukturowanym wywiadem klinicznym, w toku którego zadawano 15 pytań dotyczących psychicznej reprezentacji dziecka. Otrzymane wyniki analizowano w odniesieniu do: 1. Treści psychicznej reprezentacji dziecka u ojca: poznawczych, emocjonalnych, społecznych, płciowych, metrykalnych i dotyczących zachowania właściwości dziecka. 2. Dostępu do reprezentacji dziecka. 3. Odrębności reprezentacji. 4. Ciągłości reprezentacji dziecka. Wyniki: 1. Stwierdzono występowanie różnic w obszarze psychicznej reprezentacji dziecka u ojców dzieci otyłych i dzieci o prawidłowej masie ciała oraz otyłych chłopców i dziewcząt. 2. Ojcowie otyłych dzieci częściej odwołują się do zewnętrznych właściwości dziecka. Wnioski: 1. Reprezentacja dziecka u ojca dziecka otyłego częściej zbudowana jest z zewnętrznych, nie psychicznych właściwości. 2. Psychiczna reprezentacja dziecka otyłego u ojca ma w sobie pewne deficyty dotyczące psychicznych właściwości dziecka. 3. Opisano specyficzne właściwości reprezentacji dziecka otyłego u ojca, wyrażające się emocjonalną pustką i zależnością.