Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępy w leczeniu i diagnostyce cukrzycy typu 1 i typu 2 - część druga

Autor:
Aleksander Basiak, Renata B. Wąsikowa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
215
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
postępy w diagnostyce cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2
Czytaj

Praca stanowi kontynuację artykułu opublikowanego wcześniej. Autorzy w tej części przedstawili szereg publikacji, głównie z 2009 r., dotyczących diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 1 i 2. Postępy w diagnostyce obejmują przede wszystkim nowe, coraz doskonalsze systemy do monitorowania glikemii oraz nowej, prostej metody oznaczania hemoglobiny glikowanej. Postępy w terapii dotyczą stosowania coraz lepszych pomp insulinowych, międzynarodowe zalecenia dotyczące stosowania krótko działających analogów insuliny w cukrzycy typu 1. Autorzy pracy omówili także problem zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej u pacjentów leczonych długo działającym analogiem insuliny – glarginą (Lantus). Zrecenzowali również doniesienia dotyczące efektów leczenia insuliną dwufazową oraz nowych możliwościach doustnego leczenia cukrzycy typu 2. Podkreślono, że pojawiają się wciąż nowe propozycje tych leków, a także liczne publikacje na ten temat (częściej jednak w 2009 r. publikowane jako doniesienia zjazdowe niż pełne prace). Propozycje te wymagają dalszych badań mających na celu ostateczną ocenę ich skuteczności i bezpieczeństwa.