Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki psychologiczne oddziałujące na dziecko w okresie prenatalnym pozostające w związku z jego niższą wagą urodzeniową

Autor:
Milena Gracka-Tomaszewska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
216
Strona końcowa:
219
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
okres ciąży, lęk, depresja, niska waga urodzeniowa
Czytaj

Wprowadzenie: Psychologowie zajmujący się czynnikami sprzyjającymi prawidłowemu rozwojowi dziecka coraz większą wagę przywiązują do okresu wczesnodziecięcego oraz prenatalnego. Poszukując uwarunkowań ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju często wskazuje się na rolę stanu psychicznego matki w okresie ciąży. Jako szczególnie niekorzystne wymienia się doświadczanie silnych i długotrwałych emocji: lęku, depresji, a po urodzeniu dziecka – także znaczenia matczynej reprezentacji dziecka. Cel pracy: Wyodrębnienie czynników mogących pozostawać w związku z niską wagą urodzeniową dziecka. Materiał i metody: Przegląd zagadnienia dokonany w oparciu o dostępną literaturę. Wyniki: Spośród uwarunkowań nieprawidłowości w rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, jako szczególnie niekorzystne wymienia się doświadczanie silnych i długotrwałych emocji: lęku, depresji. Mają one zaburzający wpływ na funkcjonowanie noworodka (jego małą reaktywność na stymulację, obniżoną zdolność motoryczną, niski poziom aktywności, nadmierną płaczliwość, niezadowolenie), jak i jego rozwój fizyczny, m.in. na niską wagę urodzeniową. Przyjście na świat dziecka obdarzonego takimi cechami, ma dalsze konsekwencje dla relacji z nim i jego rozwoju. Wnioski: świadomość znaczenia wczesnych okresów rozwojowych dla prawidłowego rozwoju dziecka skłania do zwrócenia baczniejszej uwagi na stan psychiczny kobiety w ciąży i udzielenie jej pomocy psychologicznej w przypadku nasilonych objawów lęku i depresji.