Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Małopłytkowość samoistna w przebiegu cukrzycy typu 1 - opis przypadku

Autor:
Katarzyna Prusek, Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
220
Strona końcowa:
222
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, samoistna plamica małopłytkowa, autoimmunologiczne schorzenia tarczycy, dzieci
Czytaj

Związek między występowaniem cukrzycy typu 1 (DM1) oraz innych chorób o podłożu autoimmunologicznym jest powszechnie znany. Najczęściej są to schorzenia dotyczące gruczołów endokrynnych: tarczycy, nadnerczy lub celiakia. Znacznie rzadziej występują inne zaburzenia, których podstawą jest autoimmunizacja. W pracy przedstawiono przypadek 11-letniej dziewczynki chorującej z DM1, u której podczas wykonywania rutynowych badań kontrolnych wykryto samoistną plamicę małopłytkową bez klinicznych wykładników skazy. Ponadto u dziecka w surowicy krwi obecne były przeciwciała przeciwtarczycowe przy prawidłowym stężeniu hormonów tarczycy. W pracy opisano przebieg długotrwałego leczenia małopłytkowości. Ze względu na brak efektu po zastosowaniu immunoglobuliny ludzkiej podjęto decyzję o wprowadzeniu do leczenia glikokortykosteroidów. Opisany przypadek egzemplifikuje trudności wynikające z włączenia kortykoterapii u chorego z DM1 i stanowi przyczynek do dyskusji klinicznej na temat tej niecodziennej sytuacji.