Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Oczekiwania chorych dermatologicznych wobec członków zespołu terapeutycznego i opieki sprawowanej w placówkach ochrony zdrowia.

Autor:
Beata Kowalewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Wiaczesław Niczyporuk, Marek Sobolewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
156
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
choroby skóry, personel, satysfakcja pacjenta
Czytaj

Wprowadzenie: Zmiany funkcjonowania systemu ochrony zdrowia spowodowały, iż pacjenci stali się podmiotem działań ochrony zdrowia. Cel pracy: Ocena oczekiwań chorych dermatologicznych wobec członków zespołu terapeutycznego i opieki sprawowanej w placówkach ochrony zdrowia względem nich. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 281 chorych za pomocą anonimowego kwestionariusza oraz kwestionariusza (DLQI) Dermatology Quality Life Index survey - Dermatologiczny Indeks Jakości Życia. Wyniki: Stały kontakt z lekarzem dermatologiem miało 53,5% badanych. Z porad lekarskich nie dermatologa korzystało 41,3% chorych. Najczęściej były to problemy internistyczne (60,6%) i chirurgiczno-ortopedyczne (15,8%). Z powodów pozadermatologicznych, respondenci przebywali w szpitalu najczęściej (35%) raz, głównie z przyczyn chirurgiczno-ortopedycznych (34,3%) i internistycznych (19,6%). W opinii 75,8% ankietowanych stosunek personelu do pacjentów ze zmianami skórnymi jest taki sam, jak wobec innych chorych. Respondenci deklarowali, iż najczęściej (35,3%) gorzej, niż pacjenci ze zdrową skórą, byli traktowani przez pielęgniarki i tłumaczyli to ich lękiem przed zakażeniem się (20,7%) lub profesjonalizmem mniejszym, niż innych członków zespołu terapeutycznego (17,6%). W opinii respondentów lekarza dermatologa powinny cechować: uprzejmość (15,7%), fachowość (7,5%) i współczucie (6%), a pielęgniarki życzliwość (24,2%), cierpliwość (23,5%) i wrażliwość (19,2%). Żadnej sugestii dotyczącej poprawy opieki nad chorym z problemami skórnymi nie podało aż 53,4% badanych. Badani, którzy spotkali się z innym stosunkiem w odniesieniu do nich, niż do osób z innymi niż dermatologiczne chorobami skóry, charakteryzowali się nieco gorszą jakością życia. Wnioski: Większość chorych z problemami skórnymi twierdziła, iż stosunek personelu medycznego był w odniesieniu do nich taki sam, jak wobec innych pacjentów. Pacjenci z chorobami skóry byli gorzej traktowani przez pielęgniarki niż chorzy bez zmian skórnych. Zdecydowana większość ankietowanych pacjentów była przekonana, iż żadna czynność wykonywana przy chorym z problemami skórnymi nie powinna być kłopotliwa dla żadnego członka zespołu terapeutycznego. Pacjenci dermatologiczni najczęściej oczekiwali od lekarzy pozytywnego nastawienia do nich, uprzejmości i fachowości, a od pielęgniarek/położnych pozytywnego nastawienia, uprzejmości, empatii i troskliwości. Pacjenci z niższą jakością życia odczuwali negatywne zachowania lekarzy nieco częściej, niż pacjenci z wyższym indeksem DLQI.