Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wstępna ocena wybranych parametrów psychologicznych chorych na trądzik pospolity.

Autor:
Anita Rokowska-Waluch, Bartosz Piasecki, Marcin Cybulski, Ewa Mojs, Mariola Pawlaczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
162
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik pospolity, stres, lęk, temperament
Czytaj

Wprowadzenie: Trądzik pospolity jest najczęstszym schorzeniem dermatologicznym. Przewlekły charakter choroby generuje negatywne skutki psychologiczne i społeczne, obejmujące lęk, depresję i społeczne wycofanie. Skutki trądziku mogą utrzymywać się przez wiele lat, także u osób z samoograniczającą się postacią trądziku młodzieńczego. Cel pracy: Celem pracy była próba oceny stylu radzenia sobie ze stresem, składników temperamentu oraz natężenia lęku u chorych na trądzik pospolity. Materiał i metody: Badanie, o charakterze pracy wstępnej, przeprowadzono w grupie 32 chorych: 27 kobiet i 5 mężczyzn w wieku od 16 do 34 lat, ze średnio nasilonym trądzikiem pospolitym. Do oceny stylu radzenia sobie ze stresem zastosowano kwestionariusz radzenia sobie ze stresem (Coping Inventory for Stressful Situation, CISS), do określenia natężenia lęku użyto inwentarza stanu i cechy lęku (State-Trait Anxiety Inventory, STAI), a opisu składników temperamentu dokonano za pomocą kwestionariusza EAS-D (Emotionality, Activity and Sociability Temperament Survey). Wyniki: Ocena stylu radzenia sobie ze stresem wykazała brak różnic z grupą normalizacyjną: najwyższą średnią wartość uzyskał styl skoncentrowany na zadaniu, najniższą natomiast styl skoncentrowany na unikaniu. Analiza składników temperamentu pozwala stwierdzić, iż grupa badawcza uzyskała najwyższe wartości dla złości, najniższe natomiast dla niezadowolenia. Grupa badana nie różni się od grupy normalizacyjnej w żadnej z cech temperamentu. Badani uzyskali nieznacznie wyższe wyniki w skali lęku rozumianego jako stan niż jako cecha w kwestionariuszu STAI. Wnioski: Uzyskane wyniki badania pilotażowego wskazują na brak różnic w sposobie radzenia sobie ze stresem oraz analizie składników temperamentu między chorymi ze średnio nasilonym trądzikiem a grupą normalizacyjną. Badania kontynuowane będą u większej liczby chorych, także z trądzikiem o cięższym przebiegu.