Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wiedzy i świadomości gimnazjalistów wybranych szkół województwa łódzkiego na temat czynników sprzyjających rozwojowi alergii występujących w środowisku wewnątrzdomowym.

Autor:
Anna Głowacka, Anita Marciniak, Anna Bednarek-Gejo, Kamila Drylska, Anna Szwedek, Agnieszka Przychodzień, Maciej Głowacki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
163
Strona końcowa:
169
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
alergia, dzieci, badania ankietowe
Czytaj

Wprowadzenie: Zdrowie człowieka, podatność i zapadalność na określone choroby, uwarunkowane są w dużym stopniu wpływem otaczającego nas środowiska. Zmiany w środowisku naturalnym w wyniku urbanizacji, wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza, zmiany stylu i warunków życia, wzrost higieny oraz predyspozycje genetyczne są czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost występowania alergii. Choroby alergiczne są jednym z ważniejszych problemów współczesnej medycyny. Cel pracy: Zasadniczym celem pracy było określenie poziomu wiedzy i świadomości uczniów drugich klas wybranych pięciu gimnazjów z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, na temat potencjalnych zagrożeń w środowisku wewnątrzdomowym, sprzyjających rozwojowi chorób alergicznych u ludzi. Materiały i metody: Materiał do badań stanowiły dane pochodzące od 401 ankietowanych gimnazjalistów. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem anonimowej ankiety. Kwestionariusz ankiety zawierał 20 pytań (2 - metryczkowe, 1 - informacyjne, 9 - jednokrotnego wyboru, 8 - wielokrotnego wyboru). Wyniki: Gimnazjaliści wykazali się niską wiedzą na temat przyczyn i czynników sprzyjających rozwojowi chorób alergicznych u ludzi. Średni wskaźnik wiedzy dla zbadanej populacji 401 gimnazjalistów wynosił x=39,9% na jedno pytanie. Dziewczęta miały wyższy poziom wiedzy niż chłopcy. Uczniowie z gimnazjów w Łodzi wykazali wyższy poziom wiedzy i świadomości niż gimnazjaliści z Łasku, Kiernozi i Bratoszewic. Wnioski: Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań budzą obawy i wskazują na pilną potrzebę propagowania wiedzy na temat alergii, czynników sprzyjających występowaniu chorób alergicznych i możliwości zapobiegania tym chorobom w środowisku szkolnym i domowym.