Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Problem stygmatyzacji w dermatologii.

Autor:
Beata Kowalewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Anna Baranowska, Hanna Rolka, Krystyna Kolwalczuk, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior, Barbara Jankowiak, Cecylia Łukaszuk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
184
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
choroby skóry, stygmatyzacja
Czytaj

Skóra przez odpowiadanie na bodźce zmysłowe oraz zdolność do wyrażania emocji, takich jak: złość, lęk, wstyd, frustracja, ma duże znaczenie w procesie kształtowania obrazu własnego ja, poczucia własnej wartości, samooceny, a przez to odgrywa istotną rolę w procesie stygmatyzacji. W ostatnich latach wzrosło znacznie zainteresowanie problemem jakości życia chorych, w tym również pacjentów dermatologicznych. Dostrzeżono też narastanie problemu stygmatyzacji w dermatologii, ponieważ pacjenci cierpiący z powodu różnorodnych dermatoz, w sposób szczególny odbierają stan swojej skóry i nisko oceniają jakość swojego życia. Przewlekłość ich schorzeń prowadzi do niskiej samooceny oraz poczucia niekorzystnej oceny przez otoczenie. Choroby skóry są więc wysoko stygmatyzujące, stosunkowo łatwo zauważalne przez otoczenie (osoby postronne widzą i wiedzą, że dana osoba jest chora) i w związku z tym mogą się stać źródłem braku akceptacji zarówno samego schorzenia, jak i własnej osoby. Wydaje się celowe podjęcie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie chorób skóry w celu ograniczenia zjawiska stygmatyzacji chorych dermatologicznie.