Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozwój badań nad różnymi aspektami klinicznymi i epidemiologicznymi schorzeń ogólnoustrojowych występujących w przebiegu łuszczycy.

Autor:
Anna Neneman-Hirsch, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
187
Strona końcowa:
192
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, schorzenia ogólnoustrojowe, choroby sercowo-naczyniowe
Czytaj

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną, niezakaźną chorobą skóry, o nieznanej do końca etiologii. Etiopatogeneza choroby nie jest w pełni poznana - bierze się pod uwagę udział czynników genetycznych, immunologicznych, w tym zwiększoną proliferację keratynocytów pod wpływem aktywowanych limfocytów T oraz działanie cytokin prozapalnych, a także czynników autoimmunologicznych. Związek łuszczycy ze schorzeniami ogólnoustrojowymi, a zwłaszcza z chorobami sercowo- -naczynio wymi wykazano po raz pierwszy w 1978 r. Z najnowszych badań nad etiopatogenezą łuszczycy jasno wynika, że jest ona chorobą powiązaną ze zwiększoną częstością występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Przewlekle utrzymujący się uogólniony stan zapalny (prozapalne cytokiny, które mogą wywierać działanie ogólnoustrojowe na inne narządy poza skórą, np. na układ sercowo-naczyniowy) występujący w przebiegu łuszczycy, stosowanie leków systemowych, a także często zwiększone występowanie niezdrowego stylu życia (palenie tytoniu, otyłość) u pacjentów z łuszczycą, przyczyniają się do powstania niekorzystnego profilu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Ogólne leczenie łuszczycy redukuje ryzyko sercowo-naczyniowe przez zmniejszenie stanu zapalnego. Zawsze jednak należy wziąć pod uwagę działania niepożądane terapii ogólnej łuszczycy, mogące sprzyjać wystąpieniu dyslipidemii, hiperhomocysteinemii czy nadciśnienia tętniczego.