Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Reakcja komórek płuc na zarodniki grzybów i chemiczne zanieczyszczenia powietrza

Autor:
Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Urszula Nawrot, Katarzyna Włodarczyk, Anna Janicka, Wojciech Walkowiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
151
Strona końcowa:
154
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
zanieczyszczenia powietrza, zarodniki Aspergillus fumigatus, Alternaria sp., wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, czynniki transkrypcyjne, komórki nabłonkowe płuc
Czytaj

Wprowadzenie: Komórki nabłonkowe płuc narażone są na działanie licznych zanieczyszczeń powietrza, takich jak zarodniki grzybów Aspergillus fumigatus, Alternaria sp. oraz powstające podczas spalania, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Interakcja tych substancji z receptorami generuje produkcję mediatorów odpowiedzi immunologicznej. Krążące mediatory uruchamiają liczne szlaki sygnałowe. Białka STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) biorą udział w przekazywaniu informacji z powierzchni komórek do jądra oraz w aktywacji transkrypcji odpowiednich genów. Celem badań in vitro było ustalenie, jaki wpływ na aktywację systemów STAT 1 i STAT 6 w ludzkich komórkach płuc linii A549, mają zarodniki grzybów Aspergillus fumigatus lub Alternaria sp. wraz z WWA pochodzącymi ze spalin samochodowych. Materiał i metody: Metoda immunocytochemiczna, z wykorzystaniem króliczych przeciwciał anty-STAT-1 lub STAT-6, posłużyła do lokalizacji czynników transkrypcyjnych. Odsetek komórek z zabarwionym jądrem wyrażał stopień aktywacji tych systemów (STAT 1+ lub STAT 6+). Wyniki: WWA i zarodniki grzybów aktywowały białka STAT-1 oraz STAT-6. Najwyższy stopień aktywacji tych białek obserwowano w komórkach traktowanych tylko zarodnikami Alternaria sp. W komórkach stymulowanych nietoksyczną dawką WWA i traktowanych zarodnikami Aspergillus fumigatus lub Alternaria sp. obserwowano wzrost aktywacji czynnika STAT 1 w porównaniu z komórkami inkubowanymi tylko z WWA lub zarodnikami tych grzybów. Mieszanina węglowodorów powodowała obniżenie aktywacji białek STAT-6 w odpowiedzi na zarodniki grzybów. Wnioski: Powszechnie występujące w powietrzu produkty spalania, jakimi są WWA, zmieniają reakcje komórek płuc na zarodniki grzybów, co może prowadzić do przewlekłych reakcji zapalnych dróg oddechowych i sprzyjać rozwojowi grzybów.