Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia zakażeń grzybami dermatofitowymi w populacji dolnośląskiej w latach 2004-2008

Autor:
Katarzyna Kalinowska, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Ewa Plomer-Niezgoda, Tomasz Jagielski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
168
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
epidemiologia, grzybica, dermatofity
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybice wywołane przez dermatofity stanowią ważny problem, nie tylko kliniczny, lecz także epidemiologiczny i terapeutyczny. Cel pracy: Celem niniejszej publikacji było zestawienie danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń grzybami dermatofitowymi w populacji dolnośląskiej w latach 2004-2008. Materiał i metody: W latach 2004-2008 w Pracowni Mikologicznej Kliniki Dermatologicznej we Wrocławiu przebadano 10 029 pacjentów pod kątem zakażeń grzybiczych. Obecność grzybicy oceniano na podstawie obrazu klinicznego oraz dodatniego wyniku badania mikologicznego. Wyniki: Zakażenia grzybami dermatofitowymi stwierdzono u 9,25% (876) osób. Patogenem izolowanym najczęściej był Trichophyton rubrum (59,27%), odpowiedzialny za 550 przypadków zakażeń. Wnioski: Najczęściej stwierdzaną infekcją u dzieci była grzybica skóry gładkiej, natomiast u dorosłych - grzybica płytek paznokci stóp (onychomikoza). Umiejscowienie zakażenia jest ściśle powiązane z czynnikiem etiologicznym je wywołującym.