Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena in vitro skuteczności nowych serii związków grzybobójczych w stosunku do Ascosphaera apis

Autor:
Małgorzata Kostecka, Andrzej Niewiadomy
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
169
Strona końcowa:
171
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica otorbielakowa, Ascosphaera apis, aktywność przeciwgrzybicza in vitro
Czytaj

Wprowadzenie: Do badań nad właściwościami przeciwgrzybiczymi wykorzystano otrzymane 3,1-benzotiazyny, różnorodnie podstawione tioamidy i heterocykliczne pochodne karbotionylowe. W zależności od ich struktury chemicznej wykazywały aktywność w stosunku do grzybów zoo- lub geofilnych. Wykonano również badania biologiczne na aktywność niektórych związków w stosunku do szczepu Ascosphaera apis wyizolowanego od owadów zarażonych grzybicą wapienną. Cel pracy: W artykule oceniano in vitro aktywność przeciwgrzybiczą nowo zsyntetyzowanych pochodnych 2,4-dihydroksytioamidów w stosunku do szczepu Ascosphaera apis. Materiał i metody: Badane związki zsyntetyzowano w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Metodą HPLC zbadano czystość związków. Określono ich aktywność biologiczną. Wyniki: Wartości MIC dla różnorodnie podstawionych 2,4-dihydroksytioamidów w stosunku do wyizolowanego szczepu Ascosphaera apis mieściły się w zakresie: 62-125 mg/l (na podłożu Sabourauda). Wartości MFC określono natomiast przy użyciu skali 4- stopniowej. Wnioski: Wydaje się, że grupa zsyntetyzowanych związków może stanowić bazę wyjściową do poszukiwania preparatu przeciwgrzybiczego zwalczającego skutecznie szczep Ascosphaera apis.