Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola telefonu komórkowego w transmisji drobnoustrojów

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Cecylia Łukaszuk, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Jolanta Lewko, Emilia Rozwadowska, Andrzej Guzowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
182
Strona końcowa:
185
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
bakterie, grzyby, telefony komórkowe
Czytaj

Wprowadzenie: Coraz częściej zwraca się uwagę, iż telefon komórkowy może być nie tylko odpowiedzialny za rozwój uzależnienia od niego, ale także odgrywać rolę w transmisji drobnoustrojów. Cel pracy i metodyka: analiza dostępnego piśmiennictwa dokumentującego kolonizację telefonów komórkowych przez drobnoustroje. Wyniki: Uważa się, iż w związku z faktem, iż telefon komórkowy wydziela ciepło, a ręce pot, podczas korzystania z niego zostają stworzone idealne warunki do namnażania się drobnoustrojów. Badania przeprowadzone przez Manchester Metropolitan University dowiodły, iż na centymetrze kwadratowym telefonu komórkowego znajduje się około 4 tys. drobnoustrojów, co sprawia, że jest on największym skupiskiem bakterii w naszym otoczeniu. Potwierdzają to także badania z innych ośrodków, informujące o izolowaniu podobnych drobnoustrojów z próbek pobranych z telefonów komórkowych i z rąk ich właścicieli. Wykazały one również, że telefony komórkowe są powszechnie stosowane przez personel szpitala, również podczas kontaktu z pacjentem oraz iż jedynie 10% personelu szpitalnego regularnie czyści swoje telefony. Może to sugerować ich rolę w rozwoju zakażeń szpitalnych. Podsumowanie: Analizując dane z literatury można stwierdzić, iż możliwe jest występowanie zanieczyszczenia krzyżowego drobnoustrojów zasiedlających skórę rąk pracowników służby zdrowia i ich telefony komórkowe. W piśmiennictwie światowym, niestety spotyka się pojedyncze, a w piśmiennictwie polskim wcale, doniesienia na temat izolacji z powierzchni telefonów komórkowych grzybów. Wydaje się celowe prowadzenie dalszych badań zwianych z oceną częstości występowania szczepów grzybów na powierzchni telefonów komórkowych oraz na dłoniach ich właścicieli. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku rozpatrywania roli telefonów komórkowych, używanych przez personel medyczny i pomocniczy, w transmisji zakażeń zakładowych.