Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przedwczesne pokwitanie u dziewcząt zależne od choriogonadotropiny kosmówkowej - prezentacja przypadku i przegląd piśmiennictwa

Autor:
Jerzy Starzyk, Bożena Starzyk, Anna Bartnik-Mikuta, Wiesław Urbanowicz, Hanna Dziatkowiak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
32
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
przedwczesne pokwitanie, guz zarodkowy, aktywność aromatazy
Czytaj

U 5-letniej dziewczynki po kilkumiesięcznym wywiadzie rozwoju hirsutyzmu na plecach i udach wystąpiły objawy izoseksualnego przedwczesnego pokwitania z rozwojem gruczołów piersiowych, owłosienia łonowego (3 stopień według skali Tannera) oraz miesiączką. Testami obciążeniowymi z GnRH i TRH udokumentowano GnRH-niezależne przedwczesne pokwitanie, wtórną niedoczynność tarczycy, czynnościową hiperprolaktynemię oraz łagodną testosteronemię. Podczas badania ultrasonograficznego uwidoczniono jajniki o przedpokwitaniowych wymiarach i strukturze. Znacznie podwyższone stężenia markerów nowotworowych b-HCG i AFP wskazały na obecność guza zarodkowego, który uwidoczniono metodą rezonansu magnetycznego w okolicy śród- i nadsiodłowej. Zastosowanie skojarzonej chemioterapii i radioterapii spowodowało ustąpienie cech pokwitania wraz z normalizacją stężeń estrogenów oraz markerów nowotworowych. Dane te dokumentują możliwość występowania przedwczesnego pokwitania u dziewcząt wywołanego przez choriogonadotopinę (hCG), wydzielaną przez nadsiodłowy guz zarodkowy. Na podstawie obserwacji własnych i analizy piśmiennictwa można stwierdzić, że autonomiczna aktywność aromatazy wewnątrz guza może być odpowiedzialna za przypadki przedwczesnego pokwitania u dziewcząt z guzami zarodkowymi wydzielającymi hCG, niezależnie od ich lokalizacji. Rzadkość izoseksualnego przedwczesnego pokwitania u dziewcząt w tych przypadkach może wynikać z unikalnego współwystępowania w guzie wysokiej aktywności wydzielniczej hCG z wysoką aktywnością aromatazy. Proponuje się w przypadkach występowania nawet dyskretnych objawów androgenizacji u dziewcząt z przedwczesnym pokwitaniem rozszerzenie badań diagnostycznych o wykluczenie przyczyn hCG-zależnego przedwczesnego pokwitania.