Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Protokół badania kardiologicznego u płodu w ośrodku referencyjnym

Autor:
Maria Respondek-Liberska, Katarzyna Janiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
212
Strona końcowa:
218
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
diagnostyka prenatalna, echokardiografia płodowa, protokół badania
Czytaj

Wskazaniem do badania echokardiograficznego płodu wykonywanego w ośrodkach referencyjnych jest anomalia stwierdzona w przesiewowym bada- niu serca płodu. W kardiologicznej diagnostyce prenatalnej należy odróżnić te dwa rodzaje badań. Badanie przesiewowe serca płodu ma na celu odróż- nienie normy od patologii. W badaniu echokardiograficznym należy ustalić rodzaj nieprawidłowości, stopień zaburzenia funkcji serca, sformułować dia- gnozę, zaplanować dalsze postępowanie oraz przeprowadzić konsultację z informacją o rokowaniu. Końcowym etapem pracy w ośrodku referencyjnym w przypadku płodu ze zdiagnozowaną np. wadą serca jest wprowadzenie danych dotyczących tej anomalii do ogólnopolskiego rejestru problemów kar- diologicznych u płodu. W badaniu serca płodu wykorzystujemy wiele technik ultrasonograficznych: 2D, dopler (kolorowy, ciągły i pulsacyjny), dopler tkankowy, Power Angio oraz techniki trójwymiarowe (spatio-temporal image correlation ? STIC). W związku z postępem technologicznym istnieje koniecz- ność opracowywania standardu postępowania u płodu, np. z wykrytą wcześniej wadą serca, celem ujednolicenia między innymi zasad rejestracji bada- nia. W niniejszym opracowaniu prezentujemy aktualne zasady przeprowadzania badania serca płodu w ośrodku kardiologii prenatalnej typu C.