Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany elektrokardiogramu związane z obecnością przerostu mięśnia sercowego

Autor:
Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
232
Strona końcowa:
237
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
elektrokardiogram, przerost lewej komory, przerost prawej komory, kryteria
Czytaj

Do przerostu mięśnia sercowego może prowadzić wiele patologii. W praktyce klinicznej najczęściej spotyka się przerost lewej komory wywołany długo trwającym i źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Obecność przerostu mięśnia sercowego obciąża rokowanie pacjenta. Patologia ta jest obec- nie uznanym niezależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zgonu. Jej wczesne rozpoznanie pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia, które może nawet spowodować regresję przerostu. Elektrokardiogram jest jedną z najstarszych metod diagnostycznych pozwalających na wykrycie przerostu miokardium. Wiele metod obrazowych, np. echokardiografia, charakteryzuje się wyższą czułością, ale ich dostępność jest mniejsza, a koszty większe. Dlatego EKG pozostaje podstawową metodą do rozpoznania przerostu mięśnia sercowego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat opracowano wiele kryteriów służących do rozpoznania tej patologii na podstawie analizy EKG. Niektóre są do dzisiaj powszechnie stosowane, inne natomiast pozo- stają mniej znane. Niniejsze opracowanie przedstawia przegląd i opis zasad elektrokardiograficznej diagnostyki przerostu mięśnia sercowego.