Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności Humalogu stosowanego przed i po posiłku u młodzieży z cukrzycą typu 1

Autor:
Bożena Florys, Jadwiga Peczyńska, Mirosława Urban
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
44
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, insulinoterapia, Humalog, przed i po posiłku, młodzież
Czytaj

Celem pracy była ocena skuteczności kontroli glikemii u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1 stosujących Humalog przed i po posiłku oraz ocena funkcjonalności obu metod leczenia. Materiał: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z cukrzycą typu 1 będących pod opieką Poradni Diabetologicznej przy II Klinice Chorób Dzieci AM w Białymstoku. Badana młodzież była w wieku średnio 15,5 lat (12-18 lat), z czasem trwania choroby od 1 roku do 13 lat (średnio 5,16 lat). Metody: Pacjenci przez 3 miesiące leczeni byli metodą intensywnej insulinoterapii z zastosowaniem Humalogu. 18 osób otrzymywało Humalog bezpośrednio przed posiłkiem a 29 po posiłku. Ponadto pacjenci otrzymywali Humulinę N w celu pokrycia zapotrzebowania podstawowego. HbA1c oznaczano dwukrotnie - na początku i końcu 3-miesięcznej obserwacji. 3-krotnie (w 1, 6 i 12 tygodniu obserwacji) pacjenci mieli oznaczoną glikemię nie tylko na czczo, ale także 60 i 120 minut po śniadaniu. Pod koniec 3-miesięcznego okresu obserwacji u każdego z 47 pacjentów wykonano 2-krotnie badanie glukodynamiki (z podaniem Humalogu przed standardowym śniadaniem i z podaniem Humalogu 15 minut po pierwszym kęsie). Glikemię oznaczano 9-krotnie (minuta: -40, -20, 0, 15, 60, 90, 120, 150, 180). Wyniki: Stwierdzono obniżenie HbA1c w całej grupie badanej z 8,01 do 7,63%. Biorąc pod uwagę wartości glikemii na czczo, 60 i 120 minut po posiłku, nie obserwowano istotnych statystycznie różnic między grupami w żadnym z wykonywanych pomiarów (1, 6, 12 tydzień). Analizując glukodynamikę, wartości glikemii nie różniły się w istotny sposób w obu grupach. Ilość łagodnych hipoglikemii była nieco wyższa w grupie stosującej Humalog przed posiłkiem (0,32 vs. 0,19 hipoglikemii/osobę/dzień - p<0,05). Wnioski: Stosowanie Humalogu po posiłku u pacjentów z cukrzycą typu 1 może pomóc w uzyskaniu optymalnej kontroli glikemii poposiłkowej i jest bezpieczne, gdyż umożliwia dobranie dawki insuliny w zależności od wielkości posiłku i nie zwiększa ryzyka niedocukrzeń. Możliwość stosowania Humalogu zarówno po jak i przed posiłkiem poprawia komfort życia pacjentów.