Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Olimpijczyk z wrodzoną wadą serca

Autor:
Wojciech Król, Wojciech Braksator, Marek Kuch, Artur Mamcarz, Hubert Krysztofiak, Jolanta Chwalbińska-Moneta, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
252
Strona końcowa:
254
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sportowcy, wada wrodzona serca, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, badania przesiewowe
Czytaj

Badanie echokardiograficzne nie jest uznawane za część rutynowej oceny kardiologicznej u sportowców wyczynowych. Zgodnie z zaleceniami jest ono wykonywane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniach przesiewowych (badanie przedmiotowe i podmiotowe, EKG spoc- zynkowe), mogących sugerować obecność choroby układu sercowo-naczyniowego. Autorzy pracy przedstawiają przypadek 23-letniego wioślarza, członka Polskiej Kadry Olimpijskiej, z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (atrial septal defect ? ASD) z istotnym hemodynamicznie przeciekiem lewo-prawym, wykrytym w trakcie badania echokardiograficznego wykonanego w ramach pracy naukowej prowadzonej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie. Standardowe postępowanie diagnostyczne zalecane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (badanie kliniczne, wywiad, 12-odprowadzeniowe EKG) nie ujawniło patologii związanej z układem sercowo-naczyniowym. Zdecydowano o leczeniu zabie- gowym. Ze względu na nieskuteczność podjętych prób leczenia metodami kardiologii interwencyjnej, sportowiec został zoperowany metodą klasyczną. W okresie pooperacyjnym, poza napadem migotania przedsionków wymagającym kardiowersji elektrycznej, nie obserwowano powikłań. Po okresie rehabilitacji, 6 miesięcy od zabiegu, zawodnik powrócił do normalnego rytmu treningowego i kontynuuje karierę do dnia dzisiejszego z sukcesami.