Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadwaga - problem w praktyce pediatrycznej. Część II. Występowanie nadwagi u dziewcząt chorych na cukrzycę leczonych insuliną

Autor:
Przemysława Jarosz-Chobot
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
67
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dziewczęta chore na cukrzycę, nadwaga, kontrola metaboliczna
Czytaj

Młodzież chora na cukrzycę typu 1, a zwłaszcza dziewczęta w okresie pokwitania, wykazują tendencję do nadmiernego przyrostu masy ciała w stosunku do swoich zdrowych rówieśników. Jest to problem ważny, ponieważ otyłość stanowi czynnik ryzyka dla występowania powikłań, zwłaszcza naczyniowo-sercowych. Badania przeprowadzono w grupie 93 dziewcząt chorych na cukrzycę w wieku od 14 do 18 lat, chorujących na cukrzycę od 6,4 do 7,7 lat. Grupę kontrolną stanowiło 75 dziewcząt w podobnym wieku bez cukrzycy. Nadwaga u dziewcząt z cukrzycą występowała częściej niż u ich zdrowych rówieśnic. W grupie kontrolnej BMI wynosiło 20,60±0,24 kg/m2 a w grupie dziewcząt z cukrzycą było znamiennie wyższe i wynosiło średnio 22,70±0,23 kg/m2. Wyniki te wskazują na konieczność bardziej efektywnej prewencji otyłości także u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę, zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania.