Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężenia IGF1 i IGFBP-3 w surowicy krwi u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1 z zaburzeniami wzrastania

Autor:
Ewa Barg, Beata Wikiera, Jolanta Bieniasz, Renata B. Wąsikowa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
79
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
IGF, cukrzyca insulinozależna, zaburzenia wzrastania
Czytaj

Zależności między cukrzycą typu 1 a zaburzeniami wzrostu budzą wiele kontrowersji. Celem pracy było określenie stężeń IGF-1 i IGFBP-3 w surowicy krwi w grupie dzieci z cukrzycą typu 1 i niedoborem wzrostu. Grupa badanych to 22 dzieci (10 chłopców i 12 dziewczynek), średni wiek 11,96±3,38 lat, średni wiek kostny 10,70±3,91 lat, GV SDS < -0,93 w stosunku do wieku kalendarzowego, leczonych insuliną humanizowaną metodą dawek wielokrotnych. U wszystkich dzieci oznaczono IGF-1, IGFBP-3, stężenie GH po stymulacji klonidyną, TSH, fT4, HbA1, HbA1c. W badanej grupie stwierdzono dodatnią korelację między stężeniem IGF-1 a IGFBP-3, podobnie jak między stężeniem IGF-1 a BMI oraz między BMI i IGFBP-3. Wśród dzieci z cukrzycą typu 1 stężenie IGF-1 było istotnie wyższe w przypadku, gdy wiek kostny był opóźniony nie więcej niż 1 rok w porównaniu z dziećmi, u których opóźnienie wieku kostnego przekraczało 1 rok i nie było to zależne od wyników testu GH po stymulacji.