Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia czynności tarczycy u chorych z jadłowstrętem psychicznym

Autor:
Alicja Smorawińska, Eugeniusz Korman, Andrzej Rajewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
81
Strona końcowa:
84
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
jadłowstręt psychiczny, czynność tarczycy, revers T3, odpowiedź TSH na TRH
Czytaj

Chorzy z jadłowstrętem psychicznym (JP) często demonstrują objawy charakterystyczne dla niedoczynności tarczycy. W wielu doniesieniach zwracano uwagę na: obniżenie fT3 i wzrost rT3, sporadycznie stwierdzano obniżenie fT4 przy prawidłowych stężeniach TSH. W celu oceny funkcji tarczycy, u 36 pacjentów z JP (4 chłopców, 32 dziewczęta, w wieku 12-18 lat) oznaczaliśmy fT4, fT3, rT3 i TSH. Układ podwzgórze-przysadka-tarczyca badaliśmy za pomocą testu stymulacyjnego z TRH (TRH i.v. 0,2 mg; ozn. TSH 0', 30', 60', 90'), który wykonaliśmy u 30 pacjentów z ww. grupy. U 67% (24) pacjentów stwierdziliśmy niskie stężenia fT4 (0,75-0,97 ng/dcl) a obniżenie fT3 (=0,67 pg/ml) wykazaliśmy tylko u 1 chorej. Stężenia rT3 mieściły się w granicach normy. Wartości TSH były niskie (0,87-0,97 µIU/ml) u 25% (9) badanych, a u 6 spośród nich było również niskie fT4 (0,87-0,97 ng/dcl). Osłabioną odpowiedź TSH na stymulację TRH stwierdziliśmy u 17% (5) badanych, a przedłużoną w czasie (szczyt wydzielania w 90') tylko u 1 osoby. Zaburzenia tyreometaboliczne u chorych z JP wyrażone były przede wszystkim zmniejszeniem stężenia fT4, ale również zakłóceniem wydzielania TSH-TRH. Nie ujawniono natomiast zaburzeń obwodowej konwersji tyroksyny.