Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postrzeganie chorych z problemami skórnymi przez pielęgniarki/położne.

Autor:
Beata Kowalewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Wiaczesław Niczyporuk, Marek Sobolewski, Jolanta Kolasińska, Grażyna Franek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
225
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pielęgniarki, chorzy, choroby skóry
Czytaj

Wprowadzenie: Pielęgniarka/położna każdego podopiecznego powinna traktować tak samo, niezależnie od pozycji ekonomicznej i społecznej, wyznania, rasy, rodzaju choroby lub innych przyczyn. Cel pracy: Ocena postrzegania przez pielęgniarki/położne chorych z problemami skórnymi Materiał i metody: Badaniem objęto 1580 pielęgniarek z innych, niż dermatologiczne, oddziałów, 101 pielęgniarek dermatologicznych i 32 położne. W badaniu zastosowano anonimowy kwestionariusz ankietowy. Wyniki: W opinii 30,8% respondentów pacjenci z chorobami skóry mają pozytywny stosunek do swojej choroby, ale jednocześnie 58,5% z nich było przekonanych, że nie w pełni są pogodzeni z własną chorobą, odczuwają niepokój (48,1%) i wszystko ich drażni (22,4%). Pielęgniarki dermatologiczne, w większym odsetku (58,4%), niż położne (25,8%) i pielęgniarki niedermatologiczne (19,5%) uważały, iż pacjent z problemami dermatologicznymi odbiera swoje schorzenie bardziej negatywnie niż osoby zdrowe. W większości (58,0%) badane z innych oddziałów nie chciałyby pracować na dermatologii. Z reguły (66,0%) uważały, iż pacjenci z chorobami skórnymi wymagają dokładniejszej opieki, są gorzej traktowani przez otoczenie (27,5%), niż inni chorzy, a osoby spotykające się z nimi boją się zarazić (75,2%) lub czują obrzydzenie (12,5%). Według badanych, zarówno lekarze nie dermatolodzy (50,3%), jak i pielęgniarki niepracujące w oddziałach dermatologicznych (66,7%), traktują pacjentów ze zmianami skórnymi tak samo, jak innych chorych. 37,7% pielęgniarek miałoby problem przede wszystkim z wykonywaniem zadań objętych funkcją opiekuńczą. Jednak dla 40,3% ankietowanych żadne czynności wykonywane przy pacjencie z chorobą skóry nie wywołałaby u nich lęku. Wnioski: Badane pielęgniarki/położne w większości nie chciałyby podjąć pracy na oddziałach i w przychodniach dermatologicznych, mimo że pracę tam oceniały jako mniej wyczerpującą. W większości deklarowały, że traktują pacjentów z chorobami skóry, tak samo jak innych chorych, jednak obawiały się zarażenia od chorego. Wszystkie badane były przekonane, że osoby stykające się z pacjentami dermatologicznymi boją się od nich zarazić ich chorobą. Większość z nich twierdziło, że pacjenci z chorobami skóry wymagają dokładniejszej opieki. Największe trudności sprawiłaby im realizacja funkcji opiekuńczej. Pielęgniarki dermatologiczne w większym stopniu niż pozostałe pielęgniarki i położne uważały, że pacjent ze schorzeniem skóry odbiera negatywnie swoją chorobę.