Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znajomość problemów dermatologicznych okresu ciąży przez studentki kierunku położnictwo i zawodowo czynne położne.

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Magdalena Anna Chilicka, Anna Sienkiewicz, Ewa Kropiwnicka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
237
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
studenci, położne, ciąża, choroby skóry
Czytaj

Wprowadzenie: W opinii wielu autorów ciąża jest okresem, kiedy możliwe jest wystąpienie licznych fizjologicznych zmian w obrębie skóry i błony śluzowej jamy ustnej oraz rozwój zmian patologicznych, występujących wyłącznie w tym okresie. Cel pracy: Sprawdzenie poziomu wiedzy studentów kierunku położnictwo i zawodowo czynnych położnych na temat problemów dermatologicznych okresu ciąży. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego, w grupie 44 studentek kierunku położnictwo oraz 50 położnych. Wyniki: Ogółem 40,9% studentek i 17,0% położnych nie znało prawidłowego podziału zmian skórych w ciąży. 90,9% studentek i 95,0% położnych potrafiło wymienić skórne objawy ciąży. Choroby modyfikowane przez ciążę, których stan kliniczny z reguły ulega w ciąży poprawie znało 43,2% studentek i 5,0% położnych, zaś które ulegają zaostrzeniu - 45,6% studentek i 56,0% położnych. Prawidłowo dermatozy charakterystyczne dla I trymestru ciąży wymieniło 2,8% studentek i 32,0% położnych, dla II trymestru - 10,3% studentek i 68,0% położnych, dla III trymestru - 38,0% studentek i 25,0% położnych. Dermatozy ciążowe mogące się rozwinąć w każdym okresie ciąży potrafiło wymienić 4,1% studentek i 42,0% położnych, schorzenia typowe dla okresu ciąży, zlokalizowane wyłącznie na błonie śluzowej jamy ustnej - 42,0% studentek i 14,0% położnych, a przebiegające ze zmianami w obrębie skóry i błony śluzowej jamy ustnej - 71,4% studentów i 16,0% położnych. W opinii 95,5% studentek i 72,0% położnych treści związane z chorobami skóry w okresie ciąży nie były omawiane w trakcie nauki na uczelni. Studentki swoją wiedzę na powyższe tematy i przygotowanie do działalności edukacyjnej z reguły (40,9%) oceniały jako dostateczne, a położne nie potrafiły tego ocenić - 28,0%. Zdaniem studentek najbardziej właściwą osobą do funkcji edukatora jest lekarz ginekolog/położnik - 27,3%, a w opinii położnych: lekarz dermatolog - 66,0%. W działaniach edukacyjnych powinien wspierać położną: lekarz ginekolog/położnik (63,6% studentek, 54,0% położnych). W opinii 72,7% studentek i 62,0% położnych powyższe zagadnienia powinny być omawiane na studiach. Wnioski: Wiedza studentek położnictwa i położnych na temat problemów dermatologicznych okresu ciąży jest niedostateczna. Respondentki podkreślały, iż treści dotyczące dermatoz ciążowych nie były omawiane w trakcie ich nauki. Badane widziały celowość wprowadzenia treści z zakresu dermatologii do nauczania położnych.