Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza skuteczności i bezpieczeństwa terapii inhibitorami TNF-B łuszczycy zwyczajnej i łuszczycowego zapalenia stawów.

Autor:
Aleksandra Lesiak, Irmina Olejniczak, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska-Janowska, Joanna Narbutt
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
245
Strona końcowa:
250
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, terapia biologiczna, TNF-α
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry dotyczącą 2% populacji. Leczenie obejmuje stosowanie preparatów miejscowych i działających ogólnoustrojowo. Do najnowszych metod terapii tej dermatozy zalicza się inhibitory TNF-α, będącego jednym z kluczowych elementów patogenetycznych łuszczycy. Preparaty z tej grupy zarejestrowane do leczenia łuszczycy zwyczajnej i łuszczycowego zapalenia stawów to infliksymab, etanercept, adalimumab. Kryteriami ich włączenia są: znaczne nasilenie choroby - wskaźnik PASI (Psoriasis Activity and Severity Index), bądź BSA (body surface area) >=10 lub istotne pogorszenie jakości życia - DLQI (Dermatology Life Quality Index) >=10. Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna analiza skuteczności i bezpieczeństwa leczenia inhibitorami TNF-α. Materiał i metody: Materiał stanowiła dokumentacja medyczna 22 chorych (8 kobiet i 14 mężczyzn w średnim wieku 52 lat) leczonych ww. preparatami w latach 2007-2010: 8 leczonych było infliksymabem, 10 - etanerceptem, 9 - adalimumabem. Celem analizy skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków biologicznych u wszystkich chorych okresowo oceniano wskaźnik PASI, a także wybrane parametry laboratoryjne. Wyniki i wnioski: Na podstawie analizy wyników wykazano, że preparaty inhibitorów TNF-α cechują się wysoką skutecznością i znacznym profilem bezpieczeństwa. U żadnego z leczonych nie obserwowano działań niepożądanych, będących przyczyną odstawienia leczenia.