Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wzrastania dzieci z wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrastania (IUGR) w materiale własnym - doniesienie wstępne

Autor:
Dominika Januś, Jerzy Starzyk, Hanna Dziatkowiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
88
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania, wzrastanie, oś somatotropowa
Czytaj

U 28 dzieci w wieku chronologicznym średnio 8,2±3,2 roku (2,3-12 lat) urodzonych z masą ciała poniżej -2 SD w stosunku do wieku ciążowego oceniono wzrastanie w zależności od urodzeniowej masy i długości ciała, czasu trwania ciąży, średniego wzrostu rodziców oraz w zależności od somatotropowej czynności przysadki. Co 3 miesiące oceniano u każdego dziecka wzrastanie, stosując następujące wskaźniki wyrażone w odchyleniach standardowych: tempo wzrastania (GV SDS), przyrost wzrostu w stosunku do wieku chronologicznego (DH SDS CA), przyrost wzrostu w stosunku do wieku kostnego (DH SDS BA) oraz wzrost dziecka skorygowany przez średni wzrost rodziców (H SDS-MPH SDS). U dzieci z niższą masą urodzeniową obserwowano statystycznie znamienną poprawę wzrastania wyrażonego w odchyleniach standardowych wzrostu (DH SDS CA) (r=-0,5, p<0,0059). Ponadto stwierdzono znamienną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IGF-1 a przyrostem wzrostu (DH SDS CA) (r=0,5, p<0,048), oraz między maksymalnym wyrzutem hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych (GH max) a tempem wzrastania dzieci (GV SDS) (r=0,8, p<0,01). Dane te mogą sugerować, że predysponowane do leczenia hormonem wzrostu mogą być dzieci z niższym stężeniem IGF-1 i maksymalnym postymulacyjnym wyrzutem GH oraz z mniej obniżoną urodzeniową masą ciała (w granicach -2 SD). Wymaga to dalszych badań.