Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek śluzówkowo-dominującej odmiany pęcherzycy zwykłej z wykwitami w krtani i złogami pęcherzycowymi we włosach wyszarpniętych z klinicznie niezmienionej skóry.

Autor:
Oliwia Jakubowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Wojciech Gawęcki, Justyna Gornowicz, Marian Dmochowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
256
Strona końcowa:
260
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca zwykła, krtań, immunofluorescencja bezpośrednia, mieszek włosowy
Czytaj

W obrazie klinicznym pęcherzycy zwykłej (pemphigus vulgaris, PV) obserwuje się pęcherze o słabo napiętej pokrywie, które łatwo ulegają przerwaniu, odsłaniając żywoczerwone i bardzo bolesne nadżerki. U większości pacjentów w początkowym okresie choroby dochodzi do zmian w zakresie błon śluzowych jamy ustnej, które w części przypadków mogą stanowić jedyną manifestację choroby. Zdecydowanie częściej jednak zmiany śluzówkowe tylko poprzedzają zmiany skórne, które pojawiają się kilka tygodni lub miesięcy później. W pracy przedstawiono przypadek 56-letniego chorego ze śluzówkowo-dominującą postacią PV, u którego w bezpośrednim badaniu immunofluorescencyjnym włosa ujawniono obecność złogów IgG4, mimo braku uchwytnych wykwitów skórnych. Oznacza to, że złogi pęcherzycowe właściwe dla czynnego okresu choroby mogą być obecne w mieszkach włosowych nawet u chorych ze śluzówkowo-dominującą odmianą pęcherzycy.