Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Korzystny efekt leczenia cyklosporyną A i glikokortykosteroidami zespołu Lyella indukowanego lekami przeciwdepresyjnymi - opis przypadku.

Autor:
Sylwia Stusek, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
267
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zespół Lyella, immunosupresja, cyklosporyna A, leki przeciwdepresyjne
Czytaj

Zespół Lyella (toksyczna nekroliza naskórka) - jest to ciężka, zagrażająca życiu choroba skóry i błon śluzowych, manifestująca się rozległą utratą naskórka, często rozwijająca się po ekspozycji na niektóre leki. W przebiegu tego schorzenia dochodzi do zmian skórnych podobnych do występujących w chorobie oparzeniowej. Główną jej cechą jest rozległe spełzanie naskórka (dodatni objaw Nikolskiego). Zmiany złuszczające mogą obejmować oprócz skóry, także błony śluzowe jamy ustnej, przewodu pokarmowego, narządów płciowych, spojówki, a także nabłonek dróg oddechowych. Śmiertelność w zespole Lyella wynosi 30-40%. W ostatnich doniesieniach wskazano na skuteczność stosowania cyklosporyny A w terapii zespołu Lyella. Przedstawiono przypadek 32-letniej kobiety przyjętej na Oddział Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, u której zdiagnozowano zespół Lyella. W chwili przyjęcia obecne były zmiany rumieniowo-nadżerkowe w obrębie spojówek, błon śluzowych jamy ustnej oraz narządów płciowych. Pierwsze zmiany skórne w postaci niewielkich plam rumieniowych wykazujących tendencję do szerzenia się pojawiły się po kilkudziesięciu godzinach. Na przestrzeni kolejnych dni zmiany skórne ulegały dynamicznej progresji. Obserwowano spełzanie naskórka na dużych przestrzeniach na skutek pękania dużych, wiotkich, wypełnionych surowiczym płynem pęcherzy (dodatni objaw Nikolskiego) oraz sączące ogniska przypominające zmiany pooparzeniowe. Zastosowano dożylne leczenie wysokimi dawkami glikokortykosteroidów oraz cyklosporyny A. Pacjentka pozostawała pod stałą opieką w Poradni Dermatologicznej. Podczas kontrolnych konsultacji na skórze tułowia stwierdzono obecność pojedynczych przebarwień, stan ogólny pacjentki był dobry, nie zaobserwowano żadnych działań ubocznych. Jednocześnie, wczesne wdrożenie leczenia immunosupresyjnego poparte wielokierunkowym leczeniem ogólnym, zaowocowało pełnym wycofaniem się objawów choroby zasadniczej.