Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wzrostu i masy ciała w czasie i po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodzieży

Autor:
Katarzyna Doleżal, Szymon Skoczeń, Hanna Dziatkowiak, Walentyna Balwierz, Jerzy Starzyk, Magdalena Poradowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
94
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), zaburzenia wzrastania, chemioterapia, radioterapia
Czytaj

Celem pracy jest ocena krzywej wzrostu i masy ciała podczas i po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Badaniem retrospektywnym objęto 48 dzieci z ALL (27 chłopców i 21 dziewczynek). Wiek tych dzieci w chwili rozpoczęcia terapii wynosił od 1,4 do 15 lat, natomiast w czasie badania od 4,6 do 25,4 roku. Pacjenci byli leczeni według zmodyfikowanych programów amerykańskiego (New York) i niemieckiego (BFM). Napromienianie centralnego systemu nerwowego (CSN), w dawce 14-24 Gy, przeprowadzono u 43 dzieci. Wszystkie dzieci zakończyły leczenie i pozostają w remisji. Oceniono wzrost, szybkość wzrastania oraz masę ciała dzieci w trakcie i po leczeniu ALL. W trakcie leczenia zwolnienie tempa wzrostu wystąpiło u 34 dzieci (2/3 pacjentów). Nie stwierdzono znamiennej różnicy w krzywych wzrastania w grupach mniejszego i większego ryzyka ALL. Skojarzenie radioterapii z chemioterapią wydaje się mieć większy wpływ na zahamowanie wzrostu niż sama chemioterapia. Otyłość wystąpiła w trakcie leczenia u 13 pacjentów (27%), częściej u chłopców, i u 9 dzieci nie ustępowała po zakończeniu leczenia. Niedobór masy ciała, który utrzymał się na tym samym poziomie po zakończeniu leczenia, obserwowano u 5 pacjentów.