Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cechy zespołu metabolicznego obserwowane w pierwszej dekadzie życia u dzieci urodzonych ze zbyt niską masą ciała

Autor:
Małgorzata Szałapska, Renata Stawerska, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski, Andrzej Lewiński, Maciej Hilczer
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
4
Strona początkowa:
270
Strona końcowa:
276
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół metaboliczny, niska masa urodzeniowa, insulinooporność, nadciśnienie tętnicze, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: U osób dorosłych urodzonych ze zbyt niską masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (small for gestational age - SGA) obserwuje się zwiększoną częstość występowania zespołu metabolicznego (metabolic syndrome - MS). Zgodnie z ostatnimi doniesieniami zamieszczonymi w piśmiennictwie poszczególne komponenty MS są obserwowane już w drugiej dekadzie życia. Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania poszczególnych składowych MS u dzieci urodzonych z SGA, będących w wieku 5-9 lat (to jest w pierwszej dekadzie życia). Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 91 dzieci urodzonych z SGA (34 chłopców i 57 dziewczynek) w wieku od 4,78 do 9,75 roku (średnia ±SD: 6,9±1,37 roku). U każdego dziecka oceniono stadium dojrzewania płciowego na I według skali Tannera oraz zmierzono aktualny wzrost, masę ciała oraz obwód talii, jak również dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Oceniono na czczo stężenie triglicerydów i frakcji HDL-cholesterolu w surowicy. Podczas testu doustnego obciążenia glukozą oceniono stężenie glukozy i insuliny (w 0, 60 i 120 minucie testu). Na podstawie uzyskanych wyników dla każdego dziecka obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) i jego wartość SD (BMI SDS), wskaźnik talia:wzrost (waist-to-height ratio - WHtR) oraz wskaźnik insulinooporności (insulin resistance index - IRI) według metody HOMA i według Belfiore. Wyniki: Otyłość trzewna została rozpoznana u 14 dzieci. U 5 z nich, dodatkowo rozpoznano dwie inne składowe MS, a u kolejnych 5 - jedną dodatkową składową MS, przy czym najczęściej było to nadciśnienie tętnicze (HA). U wszystkich analizowanych dzieci stwierdzono prawidłową tolerancję glukozy. Biorąc pod uwagę wyniki IRI według Belfiore insulinooporność rozpoznano u 13 dzieci, natomiast nie wskazywał na jej wystąpienie wynik IRI HOMA. HA zostało rozpoznane u 30 dzieci (33%). Należy podkreślić, że jedynie w połowie przypadków towarzyszyła mu otyłość brzuszna. Dzieci z SGA i z HA były relatywnie wyższe i cięższe niż ich rówieśnicy z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi, częściej również w grupie dzieci z nadciśnieniem obserwowano insulinooporność. Wnioski: U dzieci urodzonych ze zbyt niską masą ciała obserwuje się wysoką częstość występowania poszczególnych składowych zespołu metabolicznego już w pierwszej dekadzie życia (w wieku 5-9 lat).